Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

Tietoa verkkosivustosta

Vastuukysymykset

Verkkosivustosta vastaa Fintrafficin lennonvarmistus (Fintraffic ANS). Sivusto on tarkoitettu operatiiviseen käyttöön, ja se pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Fintraffic ANS ei kuitenkaan takaa sivuston sisällön saatavuutta kaikkina ajankohtina, eikä myöskään vastaa sivuston käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tällä sivustolla on linkkejä myös muiden tuottamiin verkkosivuihin. Fintraffic ANS ei vastaa näiden sivujen sisällöstä.

Tekijänoikeus (Copyright)

Verkkosivustolla olevan aineiston oikeudet kuuluvat Fintraffic ANS:lle, ellei toisin mainita. Ilmailukartoilla käytetyn pohja-aineiston (tiestö, vesistö, taajamat jne.) tekijänoikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille. Näitä koskevat julkaisuluvat on esitetty eAIP:n kohdassa GEN 3.2.

Julkaisujärjestelmässä julkaistut ilmailutiedot ovat ilman eri veloitusta ja sopimusta käytettävissä mm. jatkojalostukseen ja tutkimukseen. Ilmailutiedotuspalvelun tuottamien ilmailutiedotustuotteiden jälleenmyynti sellaisenaan ei ole sallittua ilman eri sopimusta.

Valokuvien tekijänoikeudet ovat Fintraffic ANS:lla tai valokuvaajilla ja myös niiden käytöstä on aina sovittava erikseen.

Suomessa ilmailutiedotuspalvelua (AIS) hoitaa Fintraffic ANS:n Ilmailutiedotusyksikkö, jolle tiedon toimittajat ovat velvollisia välittämään julkaisuvelvollisuuden alaiset ilmailutiedot. Ilmailutiedotusyksikkö muokkaa ja julkaisee ilmailutiedot julkaisujärjestelmässä asetettujen normien ja suositusten mukaisesti. Fintraffic ANS:n omia toimintoja koskevien tietojen lisäksi julkaisujärjestelmässä julkaistaan myös ulkopuolisten tahojen, kuten viranomaisten, yhteisöjen, yritysten jne., ilmoittamia julkaisuvelvollisuuden alaisia tietoja. Tietojen oikeellisuudesta vastaa aina tiedon toimittaja.

Julkaisujärjestelmässä ilmailutietoja julkaistaan Internetissä sekä eurooppalaisessa ilmailutiedotuspalvelun EAD-tietokannassa. Internetissä saatavilla olevasta ilmailutiedosta ei peritä korvausta. EAD-tietokannassa olevien ilmailutietojen käyttö tapahtuu asiakkaan ja EAD:n välisen sopimuksen perusteella, lisätietoja täältäAvaa ulkoisen sivuston uuteen välilehteen.

Fintraffic ANS varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa. Fintraffic ANS ei vastaa palvelujen, tietojen eikä muunkaan saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista mahdollisista häiriöistä.