Siirry pääsisältöön
Takaisin etusivulle

Ilmailutiedotustuotteet

Ilmailukäsikirja (Aeronautical Information Publication, AIP)

Suomen ilmailukäsikirja (AIP SUOMI / FINLAND) sisältää pysyvää laatua olevat ilmailun perustiedot Suomen ilmailutiedotuspalvelun vastuualueelta. Sitä ylläpidetään AIP:n muutoksilla (AMDT, AIRAC AMDT), jotka sisältävät uusittuja sivuja ja karttoja.

AIP:n lisäykset (AIP Supplements, AIP SUP)

AIP:n lisäyksillä julkaistaan tilapäisiä muutoksia AIP:n sisältöön. Tällaisia muutoksia ovat pitkäaikaiset (yli 3 kk kestävät) tilapäiset muutokset tai operatiivisesti merkittävät lyhytaikaisemmat tilapäiset tiedot, joihin sisältyy pitkähköjä tekstejä tai liitekarttoja.

AIC A -tiedotteet (Aeronautical Information Circular A)

Tiedotteet sisältävät sellaisia yleismerkitykseltään tärkeitä teknisiä tietoja sekä hallinnollista laatua olevia tietoja, jotka eivät sovellu AIP:ssä tai NOTAM:eilla julkaistaviksi.

Reittitiedotteet (Pre-flight Information Bulletins, PIB)

Reittitiedotteet tuotetaan EUROCONTROL:n yhteiseurooppalaisesta AIS-järjestelmästä (European AIS Database, EAD). Ne sisältävät NOTAM-, SNOWTAM- ja ASHTAM-sanomilla julkaistuja tietoja. Lue lisää reittitiedotteista täältä.

Lentoestetiedot (CSV)

Estetietotuotteita julkaistaan Suomessa CSV-tiedostoina.

Estetiedoista voi tiedustella Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, jolle vastuu lentoesterekisterin ylläpitämisestä siirtyi 1.10.2023.

Lue lisää CSV-tiedostoista täältä.

Tiedontoimitus AIS:lle

Suomessa ilmailutiedotuspalvelua (AIS) hoitaa Fintraffic ANS:n Ilmailutiedotusyksikkö, jolle tiedon toimittajat ovat velvollisia välittämään julkaisuvelvollisuuden alaiset ilmailutiedot. Lue lisää täältä.