GEN 2.2 LYHENTEITÄ

 
 


Huom. Tähdellä (*) merkityt lyhenteet / lyhenteiden merkitykset eivät sisälly ICAO:n Doc 8400:n.
 

Note: Abbreviations / decodes marked with an asterisk (*) are not included in ICAO Doc 8400.
 

A
 
     


Oranssi


A


Amber


Ilmasta ilmaan


A/A


Air-to-air
(tai AAB, AAC jne., järjestyksessä) Muutettu meteorologinen sanoma AAA (or AAB, AAC etc., in sequence) Amended meteorological message


Transponderi moodi C -korkeuden ja ilma-alukselle määrätyn korkeuden välinen ero


AAD


Assigned altitude deviation


Ilma-aluksen itsenäinen luotettavuuden valvonta


AAIM


Aircraft autonomous integrity monitoring


Lentopaikan korkeustason yläpuolella


AAL


Above aerodrome level


Ilmatankkaus


AAR


Air to air refuelling


Rajatiedon ennakkoilmoitus


ABI


Advance boundary information


Tasalla


ABM


Abeam


Lentopaikan valomajakka


ABN


Aerodrome beacon


Noin


ABT


About


Yläpuolella


ABV


Above


Altocumulus (pilvityyppi)


AC


Altocumulus


Ilma-aluksen digitaalinen viestintäjärjestelmä


ACARS


Aircraft communication addressing and reporting system


Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä


ACAS


Airborne collision avoidance system


Aluelennonjohtokeskus tai aluelennonjohto


ACC


Area control centre or area control


Lento-onnettomuusilmoitus


ACCID


Notification of an aircraft accident


Ilma-alus


ACFT


Aircraft


Myöntää, ilmoittaa vastaanottaneensa


ACK


Acknowledge


Korkeusmittarin tarkistuspaikka


ACL


Altimeter check location


Ilma-aluksen luokitusluku


ACN


Aircraft classification number


Hyväksyminen (sanoman tyyppitunnus)


ACP


Acceptance (message type designator)


Hyväksy tai hyväksytty


ACPT


Accept or accepted


Toiminnassa tai toiminta


ACT


Active or activated or activity


Lentopaikka


AD


Aerodrome


Neuvonta-alue


ADA


Advisory area


Lentopaikkakartta


ADC


Aerodrome chart


Lisäys tai lisä


ADDN


Addition or additional


Lähtökenttä


*ADEP


Aerodrome of departure


Määräkenttä


*ADES


Aerodrome of destination


Radiokompassi


ADF


Automatic direction-finding equipment


Tunnistusvyöhyke


ADIZ


Air defence identification zone


Viereinen


ADJ


Adjacent


Lentopaikan toimisto (ilmoita palvelu)


ADO


Aerodrome office (specify service)


Neuvontareitti


ADR


Advisory route


Automatiikkaan perustuvan valvonnan lähetykset


ADS-B


Automatic dependent surveillance - broadcast


Automatiikkaan perustuvan valvonnan toimintaehdot


ADS-C


Automatic dependent surveillance - contract


Neuvontapalvelu


ADVS


Advisory service


Neuvoa


ADZ


Advise


Lennon aikana esitetty lentosuunnitelma


AFIL


Flight plan filed in the air


Lentopaikan lentotiedotuspalvelu


AFIS


Aerodrome flight information service


Kyllä, vastata myöntävästi


AFM


Yes or affirm or affirmative or that is correct


Kiinteä ilmailuviestipalvelu


AFS


Aeronautical fixed service


Jälkeen (aika tai paikka)


AFT


After...(time or place)


Kiinteä ilmailutietoliikenneverkko


AFTN


Aeronautical fixed telecommunication network


Ilmasta maahan


A/G


Air-to-ground


Lentopaikat, lentoreitit ja maalaitteet


AGA


Aerodromes, air routes and ground aids


Maanpinnan yläpuolella


AGL


Above ground level


Lentopaikan maaliikennekartta


*AGMC


Aerodrome ground movement chart


Uudelleen


AGN


Again


Ilmailutiedote


AIC


Aeronautical information circular


ATS-yksiköiden väliset tiedonsiirrot


AIDC


Air traffic services interfacility data communications


Ilmailutiedon hallinta


AIM


Aeronautical information management


Ilmailukäsikirja


AIP


Aeronautical information publication


Ilmailutietojen säätely ja valvonta(järjestelmä)


AIRAC


Aeronautical information regulation and control


Ilma-alusten antama tiedotus


AIREP


Air-report


Sääennustesanoma reitillä (ilmatilan alaosassa) esiintyvistä lentoturvallisuuteen vaikuttavista sääilmiöistä


AIRMET


Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations


Ilma-alusten läheisyys


*AIRPROX


Aircraft proximity


Ilmailutiedotuspalvelu


AIS


Aeronautical information services


Hälytystilanne


ALERFA


Alert phase


Hälytys (sanoman tyyppitunnus)


ALR


Alerting (message type designator)


Hälytyspalvelu


ALRS


Alerting service


Lähestymisvalojärjestelmä


ALS


Approach lighting system


Korkeus merenpinnasta


ALT


Altitude


Vuorotella, vuorotteleva (valojen väri vuorottelee)


ALTN


Alternate or alternating (light alternates in colour)


Varalentopaikka


ALTN


Alternate (aerodrome)


Korkeusvaraus


*ALTRV


Altitude reservation


Minimi aluekorkeus


AMA


Area minimum altitude


Ilmatilan hallintayksikkö


*AMC


Airspace Management Cell


Muuta, muutettu


AMD


Amend or amended (used in meteorological messages)


AIP:n muutos


AMDT


Amendment (AIP Amendment)


Siirtyvä ilmailuviestipalvelu


AMS


Aeronautical mobile service


Keskimääräisen merenpinnan yläpuolella


AMSL


Above mean sea level


Ilmailukartta 1:500 000 (nimi / tunnus)


ANC


Aeronautical Chart 1:500 000 (followed by name / title)


Pienimittakaavainen ilmailukartta (nimi / tunnus)


ANCS


Aeronautical navigation chart small Scale (followed by name / title and scale)


Vastaus, vastata


ANS


Answer


Lennonvarmistuspalvelu


*ANS


Air navigation service


Ilma-aluksen käyttäjä


AO


Aircraft operator


Lentopaikan estekartta (tyyppi, nimi / tunnus)


AOC


Aerodrome obstacle chart (followed by type and name / title)


Lentoasema


AP


Airport


APAPI-liukukulmavalojärjestelmä


APAPI


Abbreviated precision approach path indicator


Lähestyminen


APCH


Approach


Ilma-aluksen pysäköinti- ja telakoitumiskartta (nimi / tunnus)


APDC


Aircraft parking / docking chart (name / title)


Asemataso


APN


Apron


Lähestymislennonjohto tai lähestymislennonjohtopalvelu


APP


Approach control office or approach control or approach control services


Huhtikuu


APR


April


Likimääräinen, likimääräisesti


APRX


Approximate or approximately


Ohituksen jälkeen


APSG


After passing


Ilma-aluksen lisävoimanlähde


APU


Auxiliary power unit


Lähestymismenetelmä pystysuuntaisella opastuksella


APV


Approach procedure with vertical guidance


Aluekartta


ARC


Area chart


Lentopelastuskeskus


*ARCC


Aeronautical Rescue Co-ordination Centre


Järjestää


ARNG


Arrange


Ilmaliikennepalvelutoimisto


ARO


Air traffic services reporting office


Lentopaikan mittapiste


ARP


Aerodrome reference point


Ilma-aluksen antama tiedotus (sanoman tyyppitunnus)


ARP


Air-report (message type designator)


Automaattinen virheenkorjaus


ARQ


Automatic error correction


Saapumissanoma (sanoman tyypitys)


ARR


Arrival (message type designator)


Saapua tai saapuminen


ARR


Arrive or arrival


Special air report (Lentokoneilmoitukseen pohjautuva, tietyistä sääilmiöistä julkaistava varoitussanoma)


ARS


Special air report (message type designator)


Ilma-aluksen pysäytyslaitteisto


ARST


Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment)


Altostratus (pilvityyppi)


AS


Altostratus


Niin pian kuin mahdollista


ASAP


As soon as possible


Nouse tai nousemassa


ASC


Ascend or ascending to


Käytettävissä oleva kiihdytyspysäytysmatka


ASDA


Accelerate-stop distance available


Korkeudenmittauksen järjestelmävirhe


ASE


Altimetry system error


Erityinen NOTAM-sarja, jolla määrättyä kaavaa käyttäen tiedotetaan lentotoiminnan kannalta merkittävästä tulivuoren aktiivisuuden muutoksesta, tulivuoren purkauksesta ja/tai vulkaanisesta tuhkapilvestä


ASHTAM


Special series of NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations


Ilmatilan hallinta


*ASM


Airspace management


Asfaltti


ASPH


Asphalt


Esiintyä jonkin yhteydessä


*ASSW


Associated with


Aika, milloin säämuutoksen ennustetaan tapahtuvan


AT...


At (followed by time at which weather change is forecast to occur)


Todellinen laskuaika


ATA


Actual time of arrival


Lennonjohto (yleisesti)


ATC


Air traffic control (in general)


Lennonjohtokeskus


*ATCC


Air traffic control center


Lennonjohdon valvontaminimikorkeuskartta (kartan nimi)


*ATC SMAC...


Air traffic control surveillance minimum altitude chart (followed by name/title)


Todellinen lähtöaika


ATD


Actual time of departure


Air traffic flow and capacity management (ei käännöstä)


*ATFCM


Air traffic flow and capacity management


Ilmaliikennevirtojen säätely


ATFM


Air traffic flow management


Vapautus liikennevirtojen säätelystä


*ATFMX


Exemption from ATFM


Lähestymisalueen automaattinen tiedotuspalvelu


ATIS


Automatic terminal information service


Ilmaliikenteen hallinta


ATM


Air traffic management


Ilmailuviestiverkko


ATN


Aeronautical telecommunication network


Paikkaa tai aikaa ilmaiseva prepositio


ATP


At...(time or place)


Ilmaliikennepalvelu


ATS


Air traffic services


Huomioon tai huomio


ATTN


Attention


AT-VASIS -liukukulmavalojärjestelmä


AT-VASIS


Abbreviated T visual approach slope indicator system


Lähiliikennevyöhyke


ATZ


Aerodrome traffic zone


Elokuu


AUG


August


Ilmatilan käyttösuunnitelma


*AUP


Airspace use plan


Hyväksytty, hyväksyminen, valtuutettu (esim. viranomaisen toimesta)


AUTH


Authorized


Automaattinen


AUTO


Automatic


Kokonaispaino


AUW


All up weight


Apu- tai lisä- (laite tai palvelu)


AUX


Auxiliary


Saatavissa oleva tai saatavuus


AVBL


Available or availability


Keskimääräinen


AVG


Average


Lentobensiini


AVGAS


Aviation gasoline


Automaattinen säähavaintojärjestelmä


AWOS


Automated Weather Observation System


Lentoväylä


AWY


Airway


Atsimuutti


AZM


Azimuth
 
 

B
 
     


Sininen


B


Blue


Jarrutusteho


BA


Braking action


(äännetään “BAA-RO - VEE-NAV”) Barometrinen pystysuuntainen suunnistus


BARO-VNAV


(to be pronounced “BAA-RO - VEE-NAV”) Barometric vertical navigation


Pilven alaraja


BASE


Cloud base
Hattaroita *BC Patches


Sumuhattaroita


BCFG


Fog patches


Lentoloisto tai valomajakka


BCN


Beacon (aeronautical ground light)


Radiolähetys


BCST


Broadcast


Raja


BDRY


Boundary


Majakan jättöaika sisäänlentosuunnassa


*BDT


Beacon departure time


Alkaa, alkaen


BECMG


Becoming


Ennen


BFR


Before


Bitumi


*BITUM


Bitumen


Pilvikerroksen kattavuus 5/8 - 7/8


BKN


Broken


Korkealla kulkeutuvaa, tuiskuavaa (lisättynä seuraavilla: DU, SA tai SN)


BL


Blowing (followed by DU, SA or SN)


Rakennus


BLDG


Building


Pilvien alapuolella


BLO


Below clouds


Jonkin alapuolella


BLW


Below...


Pommitus, pommittaa


BOMB


Bombing


Utu


BR


Mist


Suuntima


BRG


Bearing


Jarrutus


BRKG


Braking


Perusaluesuunnistus


*B-RNAV


Basic area navigation


Kaupallinen radioasema


BS


Commercial broadcasting station
Kerrosten välissä BTL Between layers


Välissä, välillä


BTN


Between
Universaali binäärimuoto meteorologisen datan esittämiseen BUFR Binary universal form for the representation of meteorological data
Näköyhteyden ulkopuolella *BVLOS Beyond visual line of sight
 
 

C
 
     


Keskimmäinen (rinnakkaiskiitotien tunnuksessa)


C


Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)


Celsiusastetta


C


Degrees Celsius (Centigrade)


Ilmailuviranomainen tai Ilmailuhallinto (siviili)


CAA


Civil Aviation Authority or Civil Aviation Administration


Kategoria, luokka


CAT


Category


Kirkkaan ilman turbulenssi


CAT


Clear air turbulence


Näkyvyys, pilvisyys ja vallitseva sää ovat määrättyjä arvoja tai olosuhteita paremmat


CAVOK


(to be pronounced "KAV-OH-KAY") Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions


Cumulonimbus (pilvityyppi)


CB


(to be pronounced "CEE BEE") Cumulonimbus


Lentotiedotusalueiden rajojen yli tapahtuvan ilmatilan käytön alue


*CBA


Cross border area


Cirrocumulus (pilvityyppi)


CC


Cirrocumulus
(tai CCB, CCC jne., järjestyksessä) Korjattu meteorologinen sanoma CCA (or CCB, CCC etc., in sequence) Corrected meteorological message


Candela (valon voimakkuuden yksikkö)


CD


Candela


Jatkuva korkeuden vähennys


*CD


Continuous descent


Lähestyminen jatkuvalla korkeuden vähennyksellä


*CDA


Continuous descent approach


(Lentoaseman) yhteinen päätöksentekomekanismi


*CDM


(Airport) collaborative decision making


Koordinointisanoma (sanoman tyyppitunnus)


CDN


Co-ordination (message type designator)


Jatkuva korkeuden vähennys


CDO


Continuous descent operations


Ehdollinen reitti


CDR


Conditional route


Kiertolähestymisvalo(t)


CGL


Circling guidance light(s)


Kanava


CH


Channel


Päällikkö


*CHF


Chief, manager


Muutos, muutokset (kartoilla)


*CHG


Change, changes (on charts)


Muutos (sanoman tyyppitunnus)


CHG


Modification (message type designator)


Cirrus (pilvityyppi)


CI


Cirrus


Yleinen ICAO:n tiedonsiirtoverkko


CIDIN


Common ICAO data interchange network


Siviili-


CIV


Civil


Tarkista


CK


Check


Keskilinja


CL


Centre line


Silojään muodostus


CLA


Clear type of ice formation


Kalibrointi


CLBR


Calibration


Pilvi


CLD


Cloud


Kutsua


CLG


Calling


Selvä, selvitetty johonkin tai selvitys


CLR


Clear(s) or cleared to...or clearance


Sulkea, suljettu tai sulkeminen


CLSD


Close or closed or closing


Senttimetri


CM


Centimetre


Nousta, nousu


CMB


Climb to or climbing to


Täydennys, täydennetty, täydennä tai loppuunsaatettu (valmis)


CMPL


Completion or completed or complete


Peruuta tai peruutettu


CNL


Cancel or cancelled


Lentosuunnitelman peruutus (sanoman tyyppitunnus)


CNL


Flight plan cancellation (message type designator)


Viestintä, suunnistus, valvonta


CNS


Communications, navigation and surveillance


Viestiyhteydet, -laitteet ja -palvelut


COM


Communications


Betoni


CONC


Concrete


Ehto


COND


Condition


Jatkuva


CONS


Continuous


Rakenne tai rakennettu


CONST


Construction or constructed


Jatka tai jatkettu


CONT


Continue(s) or continued


Koordinoida tai koordinointi


COOR


Coordinate, coordination


Koordinaatit


COORD


Coordinates


Vaihtokohta


COP


Change-over point


Korjaa, korjaus tai korjattu


COR


Correct, correction or corrected


Rannikolla


COT


At the coast


Lennonjohtajan ja ohjaajan tiedonsiirtoyhteydet


CPDLC


Controller-pilot data link communications


Voimassa oleva lentosuunnitelma (sanoman tyyppitunnus)


CPL


Current flight plan (message type designator)


Ehdollisen reitin käytettävyyssanoma


*CRAM


Conditional route availability message


Jaksollinen eheystarkastus


CRC


Cyclic redundancy check


Törmäystodennäköisyyden laskentamalli


CRM


Collision risk model


Pakollinen ilmoittautumispaikka


CRP


Compulsory reporting point


(Matka)lento, -lentäminen


CRZ


Cruise


Kutsumerkki


CS


Call sign


Cirrostratus (pilvityyppi)


CS


Cirrostratus


Lennonjohtoalue


CTA


Control area


Yhteys tai ottaa yhteys


CTC


Contact


Valvonta


CTL


Control


Varoitus, varovaisuus


CTN


Caution


Laskettu lentoonlähtöaika


*CTOT


Calculated take-off time


Lähialue


CTR


Control zone


Cumulus (pilvityyppi)


CU


Cumulus


Tulli


CUST


Customs


Ohjaamoäänitin


CVR


Cockpit voice recorder


Jatkuva aalto


CW


Continuous wave


Nousualue


CWY


Clearway
 
 
 

D
 
     


Vaara-alue (tunnus seuraa)


D...


Danger area (followed by identification)


Laskeva (RVR-arvon tendenssi viimeisen 10 minuutin aikana)


D


Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)


Ratkaisukorkeus (MSL)


DA


Decision altitude


Datalinkki-valmius


*DAT


Data link capability


Datamuodossa lähetetty lähestymisalueen automaattinen tiedotuspalvelu


D-ATIS


Data link automatic terminal information service


Kaksisuuntainen kaksoiskanava


DCD


Double channel duplex


Telakoituminen, kiinnittyminen


DCKG


Docking


Lennonjohtajan ja ohjaajan suorat viestiyhteydet


DCPC


Direct controller-pilot communications


Yksisuuntainen kaksoiskanava


DCS


Double channel simplex


Suora (selvitysten ja lähestymistyyppien yhteydessä)


DCT


Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)


Joulukuu


DEC


December


Aseman deklinaatio


*DECL


Station declination


Astetta


DEG


Degrees


Poistaminen, poistettu


*DEL


Deletion or deleted


Lähtö tai lähteä


DEP


Depart or departure


Lähtösanoma (sanoman tyyppitunnus)


DEP


Departure (message type designator)


Kiitotien jättöpää


DER


Departure end of the runway


Laskeudu tai laskeutumassa


DES


Descend to or descending to


Määräpaikka tai määränpää


DEST


Destination


Hätätilanne


DETRESFA


Distress phase


Eksymä, poikkeaminen


DEV


Deviation or deviating


Suuntimo


DF


Direction finding


Digitaalinen lennonrekisteröintilaite


DFDR


Digital flight data recorder


Ratkaisukorkeus (GND)


DH


Decision height


Hajautunut


DIF


Diffuse


Etäisyys, välimatka


DIST


Distance


Poiketa, kääntyä (esim. suunnasta tai reitiltä)


DIV


Divert or diverting


Myöhästymissanoma (sanoman tyyppitunnus)


DLA


Delay (message type designator)


Myöhästyminen, myöhästynyt


DLA


Delay or delayed


Odotus, viive aluelennonjohdon ilmatilassa


*DLE


En-route delay or holding


Tiedonsiirtoyhteyden edellyttämä alustusmenettely


DLIC


Data link initiation capability


Päivittäin


DLY


Daily


Etäisyydenmittauslaite


DME


Distance measuring equipment


Mitat


*DMN


Dimensions


Vaara tai vaarallinen


DNG


Danger or dangerous


Lentopäivä


DOF


Date of flight


Kotimainen, kotimaassa tapahtuva


DOM


Domestic


Kastepistelämpötila


DP


Dew point temperature


Syvyys


DPT


Depth


Laskelmasuunnistus


DR


Dead reckoning


Matalalla ajelehtivaa (lisättynä seuraavilla: DU, SA, SN)


DR...


Low drifting (followed by DU, SA, SN)


Jonkin aikana


DRG


During


Pölymyrsky


DS


Duststorm


Kaksisivukaistamodulaatio


DSB


Double sideband


Päivämäärän ja ajan sisältävä aikaryhmä


DTG


Date-time group


Kiitotien siirretty kynnys


DTHR


Displaced runway threshold


Huonontaa, huonontua


DTRT


Deteriorate or deteriorating


Peräkkäiset kaksoispyörät


DTW


Dual tandem wheels


Pöly, tomu


DU


Dust


Kesto


DUR


Duration


Datamuodossa lähetetty VOLMET


D-VOLMET


Data link VOLMET


Doppler VOR


DVOR


Doppler VOR


Kaksoispyörät


DW


Dual wheels


Tihku


DZ


Drizzle
 
 

E
 
     


Itä tai itäistä pituutta


E


East or eastern longitude


Laskettu lähestymisaika


EAT


Expected approach time


Itään(päin) suuntautuva


EB


Eastbound


Arvioitu lentoaika


EET


Estimated elapsed time


Euroopan geostationäärinen navigointilisäjärjestelmä


EGNOS


European geostationary navigation overlay service (to be pronounced “EGG-NOS”)


Erittäin suuret taajuudet (30 000 - 300 000 MHz)


EHF


Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)


Ilma-aluksen automaattinen hätälähetin


ELBA


Emergency location beacon (aircraft)


Korkeustaso


ELEV


Elevation


Erittäin pitkä etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


ELR


Extra long range


Ilma-aluksen automaattinen hätälähetin


ELT


Emergency locator transmitter


Lähetyslaji


EM


Emission


Pilvikerroksen sisällä oleva (kuvattaessa CB-pilven sijaintia)


EMBD


Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)


Hätä- tai pakkotilanne


EMERG


Emergency


Englannin kieli


*EN


English


Kiitotien loppupää (käytetään RVR-tiedon yhteydessä)


END


Stop-end (related to RVR)


Itäkoillinen


ENE


East-north-east


Moottori


ENG


Engine


Reitillä, reitti-


ENR


En route


Reittisuunnistuskartta (nimi / tunnus)


ENRC


Enroute chart (followed by name / title)


Arvioitu liikkeellelähtöaika (ATS-sanomissa)


EOBT


Estimated off-block time


Laite tai laitteet


EQPT


Equipment


Itäkaakko


ESE


East-south-east


Arvioida tai arvioitu tai arviosanoma (sanoman tyyppitunnus)


EST


Estimate or estimated or estimate (message type designator)


Arvioitu saapumisaika tai arvioi saapuvansa


ETA


Estimated time of arrival or estimating arrival


Arvioitu lähtöaika tai arvioi lähtevänsä


ETD


Estimated time of departure or estimating departure


Lentoreitin määräkohdan arvioitu ylitysaika


ETO


Estimated time over significant point


Jokainen, joka


EV


Every


Paitsi, lukuunottamatta


EXC


Except


Harjoitukset, harjoittaa tai harjoitella


EXER


Exercises or exercising or to exercise


Odota tai odotettu tai odottaen


EXP


Expect or expected or expecting


Laajentaa, laajentua, jatkua, ulottua tai laajentunut, jatkunut, ulottunut


EXTD


Extend or extending or extended
 
 
 

F
 
     


Kiinteä, jatkuva (ei-vilkkuva valo)


F


Fixed


Functional airspace block (ei käännöstä)


*FAB


Functional airspace block


Laitteet, palvelut


FAC


Facilities


Loppulähestymisrasti


FAF


Final approach fix


Kansainvälisen lentoliikenteen helpottaminen


FAL


Facilitation of international air transport


Loppulähestymispiste


FAP


Final approach point


Loppulähestymissegmentti


FAS


Final approach segment


Loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue helikoptereille


FATO


Final approach and take-off area


Faximile-lähetys


FAX


Facsimile transmission


Heikkoa (sääilmiöistä, esim. FBL RA = heikkoa sadetta)


FBL


Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain)


Flight plan buffer zone (ei käännöstä)


*FBZ


Flight plan buffer zone


Suppilopilvi (trombi tai vesipatsas)


FC


Funnel cloud (tornado or water spout)


Ennuste, ennustettu


FCST


Forecast


Kitkakerroin


FCT


Friction coefficient


Lentotietojen ohjaus- / käsittelyjärjestelmä


FDPS


Flight data processing system


Helmikuu


FEB


February


Pilvikerroksen kattavuus 1/8 - 2/8


FEW


Few


Pelastuspalvelu


*FFR


Fire-fighting


Sumu


FG


Fog


Suomalainen, suomenkielinen


*FI


Finnish


Lentotiedotuskeskus


FIC


Flight information centre


Lentotiedotusalue


FIR


Flight information region


Lentotiedotuspalvelu


FIS


Flight information service


Automatisoitu lentotiedotuspalvelu


FISA


Automated flight information service


Lentotiedotusvyöhyke


*FIZ


Flight information zone


Lentopinta


FL


Flight level


Kenttä


FLD


Field


Vilkkuva


FLG


Flashing


Merkkivaloja tai -raketteja


FLR


Flares


Lento


FLT


Flight


Lennolla tapahtuva tarkastus, lentomittaus


FLTCK


Flight check


Vaihdella, vaihteleva, epävakainen


FLUC


Fluctuating or fluctuation or fluctuated


Seurata, seuraa tai seuraava


FLW


Follow(s) or following


Lentää tai lentäen


FLY


Fly or flying


Jostakin, -sta


FM


From


Alkaen (perässä aika, jolloin säämuutoksen ennustetaan alkavan)


FM...


From (followed by time weather change is forecast to begin)


Lennon ohjaus-/hallintatietokone


FMC


Flight management computer


Liikennevirtojen säätelyasema


*FMP


Flow management position


Lennonhallintajärjestelmä


FMS


Flight management system


Ilmaliikennevirran säätely-yksikkö


FMU


Flow management unit


Loppulähestyminen


FNA


Final approach


Lennonneuvontapalvelut-yksikkö


*FPC


Flight planning centre


Lentosuunnitelma


FPL


Flight plan


Jalkaa minuutissa


FPM


Feet per minute


Lentosuunnitelman mukainen reitti


FPR


Flight plan route


Jäljellä oleva polttoaine


FR


Fuel remaining


Free route airspace (ei käännöstä)


*FRA


Free route airspace


Taajuus


FREQ


Frequency


Perjantai


FRI


Friday


Ammunta


FRNG


Firing


Säärintama


FRONT


Front (relating to weather)


Huurre (käytetään lentopaikkavaroituksissa)


FROST


Frost (used in aerodrome warnings)


Tiheä, esiintymistiheys


FRQ


Frequent


Pysäytyslasku tai ilma-aluksen kiitotieltä poistumiseen päättyvä lasku


FSL


Full stop landing


Ensimmäinen


FST


First


Jalka (mittayksikkö)


FT


Feet (dimensional unit)


Lentotekninen virhe


FTE


Flight technical error


Lentotekninen toleranssi


FTT


Flight technical tolerance


Savu


FU


Smoke


Ilmatilan joustava käyttö


*FUA


Flexible use of airspace


Jäätävä


FZ


Freezing


Jäätävä tihku


FZDZ


Freezing drizzle


Jäätävä sumu


FZFG


Freezing fog


Jäätävä vesisade


FZRA


Freezing rain
Jäätävä määrittelemätön sateen olomuoto (AUTO METAR/SPECI) *FZUP Freezing unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI)
 
 

G
 
     


Vihreä


G


Green


Maasta-ilmaan


G/A


Ground-to-air


Maasta ilmaan ja ilmasta maahan


G/A/G


Ground-to-air and air-to-ground


Yleisilmailu


GA


General aviation


Alue-ennuste ilmatilan alaosassa tapahtuville lennoille


GAMET


Area forecast for low-level flights


Yleinen ilmaliikenne


*GAT


General air traffic


Maalaitteisiin perustuva lisäjärjestelmä


GBAS


Ground-based augmentation system


Maasta johdettu tutkalähestymisjärjestelmä


GCA


Ground controlled appproach system or ground controlled approach


Yleistä


GEN


General


Maantieteellinen tai tosi


GEO


Geographic or true


Purjelentokone


GLD


Glider


Purjelento


*GLD


Gliding


Satelliittisuunnistusjärjestelmä


GLONASS


Global orbiting navigation satellite system


Maaliikennekartta (nimi / tunnus)


GMC


Ground movement chart (followed by name / title)


Maa tai maan pinta


GND


Ground


Maassa tapahtuva tarkastus tai mittaus


GNDCK


Ground check


Maailmanlaajuinen satelliittisuunnistusjärjestelmä


GNSS


Global navigation satellite system


Liukupolku


GP


Glide path


Liukupolun kulma


GPA


Glide path angle


Liittymispiste liukupolkuun


GPIP


Glide path intercept point


Maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä


GPS


Global positioning system


Valtio, hallitus, hallinto


GOV


Government


Maan läheisyydestä varoittava järjestelmä


GPWS


Ground proximity warning system


Rakeita


GR


Hail


Maalaitteisiin perustuva alueellinen lisäjärjestelmä


GRAS


Ground-based regional augmentation system


Nurmipeitteinen laskeutumisalue


GRASS


Grass landing area


Hilapistearvojen muodossa prosessoitu säätieto (koodattu)


GRIB


Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (in meteorological code)


Sora


GRVL


Gravel


Maanopeus


GS


Ground speed


Pikkurakeita ja/tai lumirakeita


GS


Small hail and/or snow pellets


Geoidin korkeus ellipsoidista


GUND


Geoid undulation
 
 

H
 
     
Korkeapaineen keskus H High pressure centre


Palvelu vuorokauden ympäri


H24


Continuous day and night service


Liukukulmavalojärjestelmä helikoptereita varten


HAPI


Helicopter approach path indicator


Vaaralliset aineet


*HAZMAT


Hazardous material


Varoitusmajakka


HBN


Hazard beacon


HF-suuntimo


HDF


High frequency direction-finding station


Ohjaussuunta


HDG


Heading


Helikopteri


HEL


Helicopter


Suuret taajuudet (3 000 - 30 000 kHz)


HF


High frequency (3 000 - 30 000 kHz)


Korkeus laskettuna maan tai lentopaikan pinnasta


HGT


Height or height above


Auringonnoususta auringonlaskuun


HJ


Sunrise to sunset


Odotus


HLDG


Holding


Helikopterilentopaikka


HLP


Heliport


Helikopterien laskupaikka


HLS


Helicopter landing site


Auringonlaskusta auringonnousuun


HN


Sunset to sunrise


Palveluajat järjestetty tarpeen mukaan


HO


Service available to meet operational requirements


Pyhäpäivä, vapaapäivä


HOL


Holiday


Sairaankuljetusilma-alus


HOSP


Hospital aircraft


Hehtopascal


HPA


Hectopascal


Tuntia


HR


Hours


Helikopterilentopaikan mittapiste


HRP


Heliport reference point


Palvelu aikataulunmukaisen lentotoiminnan aikana


HS


Service available during hours of scheduled operations


Humanitäärinen


HUM


Humanitarian


Yhteensijoitetut HF- ja VHF-suuntimot


HVDF


High and very high frequency direction-finding stations (at the same location)


Painava, raskas


HVY


Heavy


Voimakas, kova, ankara (käytetään kuvaamaan sääilmiön voimakkuutta)


HVY


Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)


Ei määrättyjä palveluaikoja


HX


No specific working hours


Korkeampi, korkeammalle


HYR


Higher


Auer


HZ


Haze


Hertziä (sykäystä sekunnissa)


HZ


Hertz (cycle per second)
 
 
 

I
 
     


Mittarilähestymiskartta (nimi / tunnus)


IAC


Instrument approach chart (followed by name / title)


Alkulähestymisrasti


IAF


Initial approach fix


Pilven sisään ja pilvestä


IAO


In and out of clouds


Mittarilähestymismenetelmä


IAP


Instrument approach procedure


Lentoreittien leikkauspiste


IAR


Intersection of air routes


Mittarinopeus


IAS


Indicated air speed


Tunnusloisto


IBN


Identification beacon


Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö


ICAO


International Civil Aviation Organization


Jäätäminen


ICE


Icing


Tunnus tai tunnistaa


ID


Identifier or identify


Tunnus


IDENT


Identification


Välirasti


IF


Intermediate approach fix


'Oma kone' -tunnistejärjestelmä


IFF


Identification friend / foe


Lentosuunnitelmatietojen käsittelyjärjestelmä


*IFPS


Integrated initial flight plan processing system


Mittarilentosäännöt


IFR


Instrument flight rules


Kansainvälinen yleisilmailu


IGA


International general aviation


Mittarilaskeutumisjärjestelmä


ILS


Instrument landing system


Sisämerkki


IM


Inner marker


Mittarisääolosuhteet


IMC


Instrument meteorological conditions


Maahanmuutto, passiviranomainen, passintarkastus


IMG


Immigration


Parantua tai parantumassa


IMPR


Improve or improving


Välitön tai välittömästi


IMT


Immediate or immediately


Alkulähestyminen


INA


Initial approach


Sisäänpäin tai tulossa oleva liikenne


INBD


Inbound


Pilvessä


INC


In cloud


Epävarmuustilanne


INCERFA


Uncertainty phase


Yhdistetty, sisällytetty


INCORP


Incorporated


Tieto, tiedot


INFO


Information


Ei toiminnassa oleva


INOP


Inoperative


Jos ei mahdollista


INP


If not possible


Käynnissä, meneillään


INPR


In progress


Inertiasuunnistusjärjestelmä


INS


Inertial navigation system


Asentaa tai asennettu tai asennus


INSTL


Install or installed or installation


Mittari


INSTR


Instrument


Risteys


INT


Intersection


Kansainvälinen


INTL


International


Kyselijä (tutkajärjestelmässä)


INTRG


Interrogator


Keskeyttää tai keskeytys tai keskeytetty


INTRP


Interrupt or interruption or interrupted


Voimistaa, voimistua


INTSF


Intensify or intensifying


Voimakkuus


INTST


Intensity


Jäätä kiitotiellä


IR


Ice on runway


Kansainvälinen standardi-ilmakehä


ISA


International standard atmosphere


Itsenäinen sivukaista


ISB


Independent sideband


Yksittäinen, erillinen


ISOL


Isolated
 
 
 

J
 
     


Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin


*JAA


Joint Aviation Authorities


Tammikuu


JAN


January


Suihkuvirtaus


JTST


Jet stream


Heinäkuu


JUL


July


Kesäkuu


JUN


June
 
 
 

K
 
     


Kilogramma(a)


KG


Kilograms


Kilohertsi(ä)


KHZ


Kilohertz


Mittarinopeus solmua (KT)


KIAS


Knots indicated airspeed


Kilometri(ä)


KM


Kilometres


Kilometriä tunnissa


KMH


Kilometres per hour


Kilopascal


KPA


Kilopascal


Solmu(a)


KT


Knots


Kilowatti(a)


KW


Kilowatts
 
 

L
 
     


Litra


L


Litre
Matalapaineen keskus L Low pressure centre


Vasen, vasemman puoleinen (rinnakkaiskiitotien tunnuksessa)


...L


Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)


Lähestymismajakka


L


Locator


Alin käytettävissä oleva lentopinta (käytetään vain sähkeissä)


*LAF


Lowest available flight level (used in messages only)


Sisämaa, sisämaassa


LAN


Inland


Leveyspiiri


LAT


Latitude


Paikallinen, paikoin, paikallisesti, sijainti tai sijaita


LCA


Local or locally or location or located


Laskuun käytettävissä oleva matka


LDA


Landing distance available


Laskeutumiseen käytettävissä oleva matka helikoptereille


LDAH


Landing distance available, helicopter


Lasku


LDG


Landing


Laskeutumiskartta


*LDG


Landing chart


Laskeutumissuunnan osoitin


LDI


Landing direction indicator


Pituus


LEN


Length
Lento- ja sotilassääpalvelu
(LEN Etelä tai LEN Pohjoinen)
*LEN... Aviation and Military Weather Services
(LEN South or LEN North)


Matalat taajuudet (30 - 300 kHz)


LF


Low frequency (30 to 300 kHz)


Valo tai valaistus


LGT


Light or lighting


Valaistu


LGTD


Lighted


Suurtehoinen (valovoima)


LIH


Light intensity high


Pientehoinen (valovoima)


LIL


Light intensity low


Keskitehoinen (valovoima)


LIM


Light intensity medium


Linja (käytetään SIGMET-sanomissa)


LINE


Line (used in SIGMET)
Alueellinen sääennuste ilmatilan alaosassa tapahtuvaa ilmailua varten *LLF Low Level Forecast


Keskimmäinen lähestymismajakka


LM


Locator, middle


Paikallinen aika


LMT


Local mean time


(äännetään “EL-NAV”) Sivusuuntainen suunnistus


LNAV


(to be pronounced “EL-NAV”) Lateral navigation


Ulompi lähestymismajakka


LO


Locator, outer


Suuntalähetin


LOC


Localizer


Pituuspiiri


LONG


Longitude


Loran (pitkien etäisyyksien suunnistusjärjestelmä)


LORAN


LORAN (long range air navigation system)


Localizer performance with vertical guidance (ei käännöstä)


LPV


Localizer performance with vertical guidance


Pitkä etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


LRG


Long range


Rajoitettu


LTD


Limited


Alin käyttökelpoinen lentopinta (perustuu ennustettuihin QNH-arvoihin)


*LUF


Lowest useable flight level


Heikko ja vaihteleva tuuli


LV


Light and variable (relating to wind)


Lentokorkeus, taso, vaakasuora


LVL


Level


Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät


LVP


Low visibility procedures


Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lentoonlähtöjä varten


*LVPTO


Low Visibility Procedures for Take-off


Kerros, kerrostunut


LYR


Layer or layered
 
 

M
 
     


MACH-luku


M


Mach number (followed by figures)


Metri(ä)


M


Metres (preceded by figures)
Kiitotienäkyvyyden minimiarvo (METAR/SPECI) M… Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI)


Keskeytetty lähestyminen


*MA


Missed approach


Suurin sallittu korkeus (MSL)


MAA


Maximum authorized altitude


Magneettinen


MAG


Magnetic


Keskeytetyn lähestymisen odotusrasti


MAHF


Missed approach holding fix


Huolto


MAINT


Maintenance


Ilmailukartat


MAP


Aeronautical maps and charts


Lähestymisen keskeytyspiste


MAPT


Missed approach point


Merellä


MAR


At sea


Maaliskuu


MAR


March


Sotilaselin ottaa vastuun sotilasilma-alusten porrastamisesta


*MARSA


Military entity assumes responsibility for separation of military aircraft


Keskeytetyn lähestymisen kaartorasti


MATF


Missed approach turning fix


Maksimi, enintään, suurin


MAX


Maximum


Toukokuu


MAY


May
Mikropurkaus MBST Microburst


Alin ylityskorkeus tai lävistyskorkeus


MCA


Minimum crossing altitude


Moduloitu jatkuva aalto


MCW


Modulated continuous wave


Minimi laskeutumiskorkeus (MSL)


MDA


Minimum descent altitude


MF-suuntimo


MDF


Medium frequency direction-finding station


Minimi laskeutumiskorkeus (GND)


MDH


Minimum descent height


Minimi reittikorkeus (MSL)


MEA


Minimum en-route altitude


Terveyssyihin perustuva evakuointi


MEDEVAC


Medical emergency evacuation


(Ohjaajan) minimi silmänkorkeus kynnyksen yläpuolella


MEHT


Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system)


Ilmatieteellinen, ilmatiede


MET


Meteorological or meteorology


Määräaikainen lentosääsanoma (koodattu)


METAR


Aerodrome routine weather report (in meteorological code)


Määräaikainen, paikallinen lentosääsanoma


MET
REPORT


Local routine meteorological report (in meteorological code)


Keskisuuret taajuudet (300 - 3 000 kHz)


MF


Medium frequency (300 to 3 000 kHz)


Minimi odotuskorkeus


MHA


Minimum holding altitude


Yhteensijoitetut MF- ja HF-suuntimot


MHDF


Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location)


Yhteensijoitetut MF-, HF- ja VHF-suuntimot


MHVDF


Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location)


Megahertsi(ä)


MHZ


Megahertz
Matalaa *MI Shallow


Kiitotien keskiosa (käytetään RVR-tiedon yhteydessä)


MID


Mid-point (related to RVR)


Pintasumu


MIFG


Shallow fog


Sotilas-


MIL


Military


Minuutti(a)


MIN


Minutes


Merkkimajakka


MKR


Marker radio beacon


Mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä


MLS


Microwave landing system


Keskimerkki


MM


Middle marker


Minimi (arvo)


MNM


Minimum


Minimi suunnistustarkkuusvaatimukset


MNPS


Minimum navigation performance specifications


Valvoa, valvonta tai valvottu (monitorointi)


MNT


Monitor or monitoring or monitored


Ylläpitää tai ylläpidä


MNTN


Maintain


Sotilastoiminta-alue


MOA


Military operating area


Minimi estevara


MOC


Minimum obstacle clearance (required)


Minimi estevarakorkeus


MOCA


Minimum obstacle clearance altitude


Kohtalaista


MOD


Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MODRA = moderate rain)


Vuorten yläpuolella


MON


Above mountains


Maanantai


MON


Monday


Toiminnalliset vähimmäissuoritusarvovaatimukset


MOPS


Minimum operational performance standards


Liikkua tai liikkuva tai liike


MOV


Move or moving or movement


Metriä sekunnissa


MPS


Metres per second


Minimi radiokuuluvuuskorkeus (MSL)


MRA


Minimum reception altitude


Keskipitkä etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


MRG


Medium range


ATS/MET-ilmoittautumispaikka


MRP


ATS/MET reporting point


Miinus


MS


Minus


Minimi sektorikorkeus (MSL)


MSA


Minimum sector altitude


Pienimmän turvallisen korkeuden varoitus


MSAW


Minimum safe altitude warning


Sanoma


MSG


Message


Keskimääräinen merenpinta


MSL


Mean sea level


Monopulssi toisiovalvontatutka


MSSR


Monopulse secondary surveillance radar


Vuori


MT


Mountain
Vuoret pilvien peitossa *MT OBSC Mountain obscuration


Suurin sallittu lentoonlähtömassa


MTOM


Maximum take-off mass


Suurin sallittu lentoonlähtömassa


*MTOW


Maximum take-off weight


Metriset yksiköt


MTU


Metric units


Vuoristoaaltoja


MTW


Mountain waves


Yhteensijoitetut MF- ja VHF-suuntimot


MVDF


Medium and very high frequency direction-finding stations (at the same location)


Säävalvonnasta FIR:n alueella vastaava lentosäävalvontakeskus


MWO


Meteorological watch office


Rosojään muodostus


MX


Mixed type of ice formation (white and clear)
 
 

N
 
     


Pohjoinen tai pohjoista leveyttä


N


North or northern latitude


Ei selvää kehityssuuntaa (RVR-arvo viimeisen 10 minuutin aikana)


N


No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)


Melunvaimennusmenetelmä lentoonlähtöjä varten


NADP


Noise abatement departure procedure


Kansallinen AIS-järjestelmäkeskus


NASC


National AIS system centre


Pohjois-Atlantin alue


NAT


North Atlantic


Lentosuunnistus


NAV


Navigation


Suunnistuslaite


NAVAID


Navigation aid


Pohjoiseen(päin) suuntautuva


NB


Northbound


Ei ennen kuin


NBFR


Not before


Ei muutosta


NC


No change


Pilviä ei ole havaittu (automaattisissa säähavaintosanomissa)


NCD


No cloud detected (used in automated METAR/SPECI)


Suuntaamaton radiomajakka


NDB


Non-directional radio beacon


Koillinen


NE


North-east


Koilliseen(päin) suuntautuva


NEB


North-eastbound


North European functional airspace block (ei käännöstä)


*NEFAB


North European functional airspace block


Ei, väärin, lupaa ei myönnetä


NEG


No or negative or permission not granted or that is not correct
NGT


Night


Tietoa ei saatavilla (AIP:ta varten)


*NIA


No information available (for AIP)


Ei mitään tai ei mitään viestitettävää


NIL


None or I have nothing to send to you


New large aeroplanes (ei käännöstä)


*NLA


New large aeroplanes


Merimailia


NM


Nautical miles


Network manager (ei käännöstä)


*NM


Network manager


Network manager operations centre (ei käännöstä)


*NMOC


Network manager operations centre


Normaali


NML


Normal


Pohjoiskoillinen


NNE


North-north-east


Pohjoisluode


NNW


North-north-west


Kansainvälinen NOTAM-toimisto


NOF


International NOTAM office


Merkittävää säätilan muutosta ei ole odotettavissa (käytetään trend-tyyppisissä laskuennusteissa)


NOSIG


No significant change (used in trend-type landing forecasts)


Sähkeitse jaettava tiedotus, joka sisältää sellaisia ilmailun laitteiden perustamista, kuntoa tai muutoksia, samoin kuin ilmailun palveluja, menetelmiä tai vaaratilanteita koskevia tietoja, joiden tunteminen ajoissa on oleellista lentotoiminnan kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle


NOTAM


A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations


Kumoava NOTAM


NOTAMC


Cancelling NOTAM


Uusi NOTAM


NOTAMN


New NOTAM


Korvaava NOTAM


NOTAMR


Replacing NOTAM


Marraskuu


NOV


November


Normaalitoiminnan vyöhyke


NOZ


Normal operating zone


Ei-tarkkuuslähestyminen


NPA


Non-precision approach


Numero


NR


Number


Nimbostratus (pilvityyppi)


NS


Nimbostratus


Ei merkittäviä pilviä


NSC


Nil significant cloud


Suunnistuksen järjestelmävirhe


NSE


Navigation system error


Ei merkittäviä sääilmiöitä


NSW


Nil significant weather


Kansallinen


NTL


National


Suojausvyöhyke


NTZ


No transgression zone


Luode


NW


North-west


Luoteeseen(päin) suuntautuva


NWB


North-westbound


Seuraava


NXT


Next
 
 

O
 
     


Estearviointipinta


OAS


Obstacle assessment surface


Operatiivinen ilmaliikenne


*OAT


Operational air traffic


Ota huomioon, huomattu tai havainto


OBS


Observe or observed or observation


Peitossa tai peittynyt tai peittävä


OBSC


Obscure or obscured or obscuring


Este, lentoeste


OBST


Obstacle


Estevarakorkeus (MSL)


OCA


Obstacle clearance altitude


(Majakan) välähtävä valo


OCC


Occulting (light)


Estevarakorkeus (GND)


OCH


Obstacle clearance height


Satunnainen tai satunnaisesti


OCNL


Occasional or occasionally


Lokakuu


OCT


October


Esteetön alue


OFZ


Obstacle free zone


Estemäärityspinta


OIS


Obstacle identification surface


Ajantasainen tiedonsiirto (kahden tutkan esitysjärjestelmien välillä)


OLDI


On line data interchange


Yläpuolella


OHD


Overhead


Esterajoituspinta


*OLS


Obstacle limitation surface


Ulkomerkki


OM


Outer marker


Huurrejään muodostus


OPA


Opaque, white type of ice formation


Lentotoimintaa koskevat säätiedot


OPMET


Operational meteorological (information)


Auki tai avaus tai avattu


OPN


Open or opening or opened


Lentotoiminnan harjoittaja, toimia, toiminnassa oleva, toimiva tai toiminnallinen


OPR


Operator or operate or operative or operating or operational


Lentotoiminta


OPS


Operations


Pyydettäessä


O/R


On request


Ennuste (käytetään SIGMET-sanomissa koskien VA tai TC)


*OTLK


Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ash and tropical cyclones)


Pilven päällä


OTP


On top


Ulospäin suuntautuva tai poistumassa oleva liikenne


OUBD


Outbound


Pilvistä (pilvikerroksen kattavuus 8/8)


OVC


Overcast
 
 

P
 
     


Kieltoalue (tunnus seuraa)


P...


Prohibited area (followed by identification)
Tuulen nopeuden tai kiitotienäkyvyyden maksimiarvo
(METAR/SPECI ja TAF)
P... Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI and TAF)


Tarkkuuslähestymismenetelmä


PA


Precision approach procedure


Tarkkuuslähestymisen lähestymisvalojärjestelmä


PALS


Precision approach lighting system (specify category)


Lennonvarmistuspalvelun menetelmät


PANS


Procedures for air navigation services


PAPI-liukukulmavalojärjestelmä


PAPI


Precision approach path indicator


Tarkkuuslähestymistutka


PAR


Precision approach radar


Samansuuntainen


PARL


Parallel


Tarkkuuslähestymisen maastokartta (nimi / tunnus)


PATC


Precision approach terrain chart (followed by name / title)


Matkustaja(t)


PAX


Passenger(s)


Suorituskykyyn perustuva navigointi


PBN


Performance-based-navigation


Ohjaajan kytkettävissä oleva valaistusjärjestelmä


PCL


Pilot controlled lighting


Päällysrakenteen luokitusluku


PCN


Pavement classification number


Prosentti


PCT


Per cent


Menetelmäsuunnittelukaltevuus


PDG


Procedure design gradient


Suoritusarvot


PER


Performance


Pysyvä


PERM


Permanent


Reittitiedote


PIB


Pre-flight information bulletin


Laskuvarjohyppytoiminnan harjoittaminen


PJE


Parachute jumping exercise


Jääjyväsiä


PL


Ice pellets


Ennakkoilmoitus vaaditaan


PN


Prior notice required


Pölypyörteitä


PO


Dust devils


Henkilöluku


POB


Persons on board


Mahdollinen, mahdollista


POSS


Possible


Pyöröpyyhkäisyilmaisin


PPI


Plan position indicator


Ennakkolupa vaaditaan


PPR


Prior permission required


Tämän hetkinen sijainti


PPSN


Present position
Osittain (kattaa osan kentästä) *PR Partial


Lentopaikka osin sumun peitossa


PRFG


Aerodrome partially covered by fog


Ensisijainen


PRI


Primary


Paikoitus


PRKG


Parking


Tarkkuusaluesuunnistus


*P-RNAV


Precision area navigation


Todennäköisesti, todennäköisyys


PROB


Probability


Menetelmä


PROC


Procedure


Potkuri


PROP


Propeller


Väliaikainen


PROV


Provisional


Plus


PS


Plus


Ohittava, ohitus


PSG


Passing


Sijainti


PSN


Position


Ensiövalvontatutka


PSR


Primary surveillance radar


RNAV-menetelmän segmentin tyyppikoodi


*P/T


Path terminator


Menetelmäkaarto


PTN


Procedure turn


Teho


PWR


Power
 
 

Q
 
     


Magneettinen ohjaussuunta (tyynellä)


QDM


Magnetic heading (zero wind)


Magneettinen suuntima


QDR


Magnetic bearing


Ilmanpaine lentopaikan korkeustasossa (tai kiitotien kynnyksellä)


QFE


Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)


Kiitotien magneettinen suunta


QFU


Magnetic orientation of runway


Vakiopaineasetus 1013.2 hPa; käytetään ilmaisemaan ilma-aluksen korkeutta lentopintajärjestelmässä


*QNE


Standard pressure setting


Korkeusmittarin asetus, jolla maassa oltaessa saadaan korkeustaso merenpinnasta


QNH


Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground


Tosisuuntima


QTE


True bearing
 
 

R
 
     


Kaartonopeus


R


Rate of turn


Punainen


R


Red


Oikea, oikeanpuoleinen (rinnakkaiskiitotien tunnuksessa)


...R


Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)


Radiaali VOR:lta (kolmella numerolla)


R...


Radial from VOR (followed by three figures)


Rajoitusalue (tunnus seuraa)


R...


Restricted area (followed by identification)


Kiitotie (METAR/SPECI)


R...


Runway (followed by figures in METAR/SPECI)


Vesisade


RA


Rain


Toimintaohje


RA


Resolution advisory


Lentosäännöt ja ilmaliikennepalvelu


RAC


Rules of the air and air traffic services


Reittien käytettävyyttä koskeva dokumentti


*RAD


Route availability document


Repaleinen, epätasainen


RAG


Ragged


Kiitotien jarruverkko tai laitteisto


RAG


Runway arresting gear


Vastaanottimen itsenäinen luotettavuuden valvonta


RAIM


Receiver autonomous integrity monitoring


Reittivaralentopaikka


*RALT


En-route alternate


Säädetty ilmatila


*RAS


Regulated airspace


Alueellinen AIS-järjestelmäkeskus


RASC


Regional AIS system centre


Pelastusvene


RB


Rescue boat
Kiitotien kunnon arviointitaulukko

RCAM
Runway Condition Assessment Matrix


Pelastuskeskus


RCC


Rescue co-ordination centre


Radioyhteyden katkeaminen (sanoman tyyppitunnus)


RCF


Radiocommunication failure (message type designator)


Saavuttaa, saavuttaminen


RCH


Reach or reaching


Kiitotien keskilinja


RCL


Runway centre line


Kiitotien keskilinjavalo(t)


RCLL


Runway centre line light(s)


Viestintäjärjestelmävaatimus


RCP


Required communication performance


ILS:n viitekorkeus


RDH


Reference datum height (for ILS)


Radiaali


RDL


Radial


Radio


RDO


Radio


Radioaktiivinen


RDOACT


Radioactive


Äskettäinen, mennyt (kuvataan mennyttä säätä, esim. RERA)


RE...


Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA = recent rain)


Vastaanottaa tai vastaanotin


REC


Receive or receiver


Kiitotien reunavalo(t)


REDL


Runway edge light(s)


Viittaus tai viitaten johonkin


REF


Reference to...or refer to...


Rekisteritunnus


REG


Registration


Kiitotien päätevalo(t)


RENL


Runway end light(s)


Ilmoittaa tai ilmoittaminen tai ilmoittautumispaikka


REP


Report or reporting or reporting point


Pyytää tai pyydetty


REQ


Request or requested


Kiitotien pään turva-alue


RESA


Runway end safety area


Palo- ja pelastuspalvelu


RFFS


Rescue and fire fighting services


Korvaava lentosuunnitelma


RFP


Replacement flight plan


Jono, rivi, sarja (valoista)


RG


Range (lights)


Oikeanpuoleinen laskukierros


RHC


Right-hand circuit


Reittimuutos lennon aikana


RIF


Reclearance in flight


Kuura


RIME


Rime


Kiitotien johtovalojärjestelmä


RLLS


Runway lead-in lighting system


Huomautus


RMK


Remark


Radiovyöhyke


*RMZ


Radio mandatory zone


Aluesuunnistus


RNAV


Area navigation (to be pronounced "AR-NAV")


Vaadittu suunnistustarkkuus


RNP


Required navigation performance


Alueellisten OPMET-tietojen vaihto (järjestelmä)


ROBEX


Regional OPMET bulletin exchange (scheme)


Kohoamisnopeus


ROC


Rate of climb


Vajoamisnopeus


ROD


Rate of descent


Reittiennuste (koodattu)


*ROFOR


Route forecast (in meteorological code)


Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä


*RPAS


Remotely piloted aircraft system


Tutkan paikkamerkin osoitin


RPI


Radar position indicator


Toistuvaislentosuunnitelma


RPL


Repetitive flight plan


Korvaa tai korvattu


RPLC


Replace or replaced


Tutkan paikkamerkin symboli


RPS


Radar position symbol
(tai RRB, RRC jne., järjestyksessä) Myöhästynyt meteorologinen sanoma RRA (or RRB, RRC etc., in sequence) Delayed meteorological message


Pyyntö


*RQ


Request


Vaatimukset


RQMNTS


Requirements


Pyydetään lentosuunnitelmaa (sanoman tyyppitunnus)


RQP


Request flight plan (message type designator)


Pyydetään täydentävää lentosuunnitelmaa (sanoman tyyppitunnus)


RQS


Request supplementary flight plan (message type designator)


Lohkokeskus (pelastuspalvelu)


RSC


Rescue sub-centre


Kiitotieolosuhteet


RSCD


Runway surface condition


Vastausmajakka


RSP


Responder beacon


Reittivalvontatutka


RSR


En-route surveillance radar


Neliöiden summan neliöjuuri


RSS


Root sum square


Myöhästynyt sääsanoma (sanoman tyyppitunnus)


RTD


Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)


Reitti


RTE


Route


Radiopuhelin


RTF


Radiotelephone


Radiosähke, radiosähkötys


RTG


Radiotelegraph


Kiitotien kynnysvalo(t)


RTHL


Runway threshold light(s)


Paluu, palata, palannut, palaamassa


RTN


Return or returned or returning


Keskeytettyyn lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka helikoptereille


RTODAH


Rejected take-off distance available, helicopter


Toimintaan paluu


RTS


Return to service


Radiokaukokirjoitin


RTT


Radioteletypewriter


Kiitotien kosketuskohtavalo(t)


RTZL


Runway touchdown zone light(s)


Alueelliset radiolähetystaajuudet


RUT


Standard regional route transmitting frequencies


Pelastusalus


RV


Rescue vessel


Tutkavektorointialue


RVA


Radar vectoring area


Kiitotienäkyvyys


RVR


Runway visual range


Pienennetty korkeusporrastusminimi (300 M (1000 FT)) lentopintojen FL 290 ja FL 410 välillä


RVSM


Reduced vertical separation minimum (300 M (1000 FT)) between FL 290 and FL 410


Kiitotie


RWY


Runway
Kiitotien kuntoluokka

RWYCC
Runway Condition Code
 
 

S
 
     


Etelä tai eteläistä leveyttä


S


South or southern latitude


Hiekka


SA


Sand


Yksinkertainen lähestymisvalojärjestelmä


SALS


Simple approach lighting system


Terveydenhoitoa koskeva


SAN


Sanitary


Etsintä ja pelastus(palvelu)


SAR


Search and rescue


Standardit ja suositellut menettelytavat (ICAO)


SARPS


Standards and Recommended Practices (ICAO)


Lauantai


SAT


Saturday


Satelliittiviestintä


SATCOM


Satellite communication


Etelään(päin) suuntautuva


SB


Southbound


Satelliitteihin perustuva lisäjärjestelmä


SBAS


Satellite-based augmentation system


Stratocumulus (pilvityyppi)


SC


Stratocumulus


Pilvikerroksen kattavuus 3/8 - 4/8


SCT


Scattered


Keskihajonta


SD


Standard deviation


Porrasrasti


SDF


Stepdown fix


Kaakko


SE


South-east


Kaakkoon(päin) suuntautuva


SEB


South-eastbound


Sekunti(a)


SEC


Seconds


Sektori


SECT


Sector


Valitseva kutsujärjestelmä


SELCAL


Selective calling system


Syyskuu


SEP


September


Järjestys


*SEQ


Sequence


Palvelu tai palveleva tai palveltu


SER


Service or servicing or served


Euroopan yhteiset lentosäännöt


*SERA


Standardised European Rules of the Air


Ankaraa, kovaa, voimakasta (esim. kuvattaessa jäätämisen ja turbulenssin voimakkuutta)


SEV


Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)


Pinta


SFC


Surface


Lumijyväsiä


SG


Snow grains


Merkki


SGL


Signal


Kuurottaista (lisättynä RA, SN, PL, GR, GS tai näiden yhdistelmillä)


SH...


Showers (followed by RA, SN, PL, GR, GS or combinations thereof, e.g. SHRASN = showers of rain and snow)


Supersuuret taajuudet (3 000 - 30 000 MHz)


SHF


Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)


Kansainvälinen yksikköjärjestelmä


SI


International system of units


Vakiolähtöreitti(kartta)


SID


Standard instrument departure (chart)
Merkittävä SIG Significant


Säävaroitussanoma reitillä esiintyvistä ja muista lentoturvallisuuteen vaikuttavista sääilmiöistä


SIGMET


Information concerning en-route weather and other phenomena in the atmosphere that may affect the safety of aircraft operations


Merkittäviä sääilmiöitä


*SIGWX


Significant weather


Samanaikainen tai samanaikaisesti


SIMUL


Simultaneous or simultaneously


Selkeää (käytetään kuvaamaan pilven määrää 0/8)


*SKC


Sky clear


Aikataulu tai aikataulunmukainen


SKED


Schedule or scheduled


Ilmailuvirtojen ohjailussa käytetty aika tai aikaväli, jona ilma-aluksen on ylitettävä määrätty paikka


*SLOT


Slot


Nopeuden rajoituspiste


SLP


Speed limiting point


Hidas


SLW


Slow


Minimi valvonta-aluekorkeus


*SMAA


Surveillance minimum altitude area


Maaliikennevalvonta


SMC


Surface movement control


Maaliikennetutka


SMR


Surface movement radar


Lumi


SN


Snow


Erityinen NOTAM-sarja, jolla määrättyä kaavaa käyttäen tiedotetaan lumen, jään ja sohjon sekä näiden yhteydessä esiintyvän veden aiheuttamista vaarallisista olosuhteista tai niiden poistamisesta lentokentän kenttäalueella


SNOWTAM


Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format


Nousun aloitus


SOC


Start of climb


Paikallinen lentosääsanoma, joka julkaistaan esim. sään muututtua merkittävästi


SPECIAL


Special meteorological report (in abbreviated plain language)


Tunnistuspulssi


SPI


Special position indicator


Täydentävä lentosuunnitelma (sanoman tyyppitunnus)


SPL


Supplementary flight plan (message type designator)


SAR-toiminnassa käytetty yhteydenottopiste


SPOC


SAR point of contact


Tuulen puuskia


SQ


Squall


Puuskarintama


SQL


Squall line


Auringonnousu


SR


Sunrise


Valvontatutkalähestyminen


SRA


Surveillance radar approach


Tarkkuuslähestymistutkajärjestelmän osana toimiva valvontatutka


SRE


Surveillance radar element of precision approach radar system


Lyhyt etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


SRG


Short range


Etsintä- ja pelastusalue


SRR


Search and rescue region


Toissijainen


SRY


Secondary


Hiekkamyrsky


SS


Sandsstorm


Auringonlasku


SS


Sunset


Yksisivukaista


SSB


Single sideband


Eteläkaakko


SSE


South-south-east


Toisiovalvontatutka


SSR


Secondary surveillance radar


Ääntä nopeampi lentokone


SST


Supersonic transport


Etelälounas


SSW


South-south-west


Sumupilvi, Stratus


ST


Stratus


Suora lähestyminen


STA


Straight in approach


Vakiotuloreitti(kartta)


STAR


Standard instrument arrival (chart)


Standardi, vakio (esim. vakioilmanpaineasetus)


STD


Standard


Asema


STN


Station


Paikallaan pysyvä, stationäärinen


STNR


Stationary


Lyhyt lentoonlähtö ja laskumatka


STOL


Short take-off and landing


Status (asema, tila, tilanne)


STS


Status


Pysäytystievalo(t)


STWL


Stopway light(s)


Riippuvainen jostakin, jonkun alainen


SUBJ


Subject to


Sunnuntai


SUN


Sunday


AIP:n lisäys (AIP Supplement)


SUP


Supplement (AIP Supplement)


Alueelliset lisämenetelmät


SUPPS


Regional supplementary procedures


Valvonta, tutkavalvonta


*SUR


Surveillance


Virkasähke (sähketyyppi)


SVC


Service message (message type only)


Käyttökelpoinen


SVCBL


Serviceable


Lounas


SW


South-west


Lounaaseen(päin) suuntautuva


SWB


South-westbound
Merkittävän sään kartta *SWC Significant Weather Chart


Pysäytystie


SWY


Stopway


Avaruussää


SWX


Space weather


Avaruussääkeskus


SWXC


Space weather centre
 
 

T
 
     


Lämpötila


T


Temperature


Siirtokorkeus


TA


Transition altitude


Liikennetiedote


TA


Traffic advisory


UHF-taajuuksilla toimiva suunta- ja etäisyysinformaatiota antava lentosuunnistuslaite


TACAN


UHF tactical air navigation aid


Lentopaikkaennuste


TAF


Aerodrome forecast


Myötätuuli


TAIL


Tailwind


Lähtövaralentopaikka


*TALT


Take-off alternate


Lähestymisaluetutka


TAR


Terminal area surveillance radar


Todellinen ilmanopeus


TAS


True airspeed


Rullaus tai rullata


TAX


Taxiing or taxi


Täydennetään myöhemmin


*TBD


To be developed


Trooppinen sykloni, hurrikaani tai taifuuni


TC


Tropical cyclone
Trooppisten hirmumyrskyjen tiedotuskeskus TCAC Tropical cyclone advisory centre


(äännetään “TEE-CAS-AR-AY”) Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän antama toimintaohje


TCAS RA


(to be pronounced “TEE-CAS-AR-AY”) Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory


Kynnyksen ylityskorkeus


TCH


Threshold crossing height


Tornimainen cumulus (pilvityyppi)


TCU


Towering cumulus


Kosketuskohta-alue


TDZ


Touchdown zone


Tekninen syy


TECR


Technical reason


Puhelin


TEL


Telephone


Ajoittain, tilapäinen, väliaikainen


TEMPO


Temporary or temporarily


Liikenne


TFC


Traffic


Läpilasku


TGL


Touch-and-go landing


Tilapäinen ohjelehtinen


*TGL


Temporary Guidance Leaflet


Rullausopastusjärjestelmä


TGS


Taxiing guidance system


Kynnys


THR


Threshold


Läpi, kautta


THRU


Through


Torstai


THU


Thursday


Ilma-aluksen liikenneilmoitus


TIBA


Traffic information broadcast by aircraft


Saakka, asti


TIL


Until


Kunnes...(paikka) on ohitettu


TIP


Until past...(place)


Liikennetiedotusjärjestelmä


*TIS


Traffic information system


Lähteä lentoon, lentoonlähtö


TKOF


Take off


Aika, milloin säämuutoksen ennustetaan päättyvän


TL...


Till (followed by time by which weather change is forecast to end)


Kosketuskohta- ja ilmaannousualue helikoptereille


TLOF


Touchdown and lift-off area


Lähestymisalue


TMA


Terminal control area


Transponderivyöhyke


*TMZ


Transponder mandatory zone
Minimilämpötila (TAF) TN... Minimum temperature (followed by figures in TAF)


Kaartokorkeus (MSL)


TNA


Turn altitude


Kaartokorkeus (GND)


TNH


Turn height


Johonkin (paikkaan)


TO


To...(place)


Target Off Block Time (ei käännöstä)


*TOBT


Target Off Block Time


Lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka


TODA


Take-off distance available


Lentoonlähtöön käytössä oleva matka helikoptereille


TODAH


Take-off distance available, helicopter


Pilven yläraja


TOP


Cloud top


Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka


TORA


Take-off run available


Kaartopiste


TP


Turning point


Lentosuunta


TR


Track


Tilapäinen ilmatilavarausalue


*TRA


Temporary reserved area (FUA)


Lähettää tai lähetin


TRANS


Transmits or transmitter
Trend ennuste, laskeutumisennuste TREND Trend forecast, forecast for landing


Koulutus


TRG


Training


Siirtopinta


TRL


Transition level


Tropopaussi


TROP


Tropopause


Ukkosta ilman sadetta


TS


Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome)


Ukkosta ja sadetta (lisättynä seuraavilla: RA, SN, PL, GR, GS tai näiden yhdistelmillä)


TS...


Thunderstorm (followed by RA, SN, PL, GR, GS or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow)


Tilapäinen erillisvarausalue


*TSA


Temporary segregated area


Target start up approval time (ei käännöstä)


*TSAT


Target start up approval time


Tsunami (lentopaikkavaroituksissa)


TSUNAMI


Tsunami (send in aerodrome warnings)


Kaukokirjoitin


TT


Teletypewriter


Tiistai


TUE


Tuesday


Turbulenssi, ilman pyörteisyys


TURB


Turbulence


TVASIS-liukukulmavalojärjestelmä


T-VASIS


T visual approach slope indicator system


Porvarillinen hämärä


*TWIL


Civil twilight


Lennonjohtotorni tai lähilennonjohto


TWR


Aerodrome control tower or aerodrome control


Rullaustie


TWY


Taxiway
Maksimilämpötila (TAF) TX... Maximum temperature (followed by figures in TAF)


Rullauskaista


TXL


Taxilane


Ilma-alustyyppi


TYP


Type of aircraft
 
 

U
 
     


Nouseva (RVR-arvon tendenssi viimeisen 10 minuutin aikana)


U


Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)


Yläaluelennonjohto


UAC


Upper area control centre


Ylälentoreitti


UAR


Upper air route
Miehittämätön ilma-alus UAS Unmanned aircraft system


Miehittämätön ilma-alus


*UAV


Unmanned aerial vehicle


UHF-suuntimo


UDF


Ultra high frequency direction-finding station


Kunnes toisin ilmoitetaan, toistaiseksi


UFN


Until further notice


Ultrasuuret taajuudet (300 - 3 000 MHz)


UHF


Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)


Ylälentotiedotuskeskus


UIC


Upper information centre


Ylälentotiedotusalue


UIR


Upper flight information region


Ultrakevyt lentokone


ULM


Ultra light motorized aircraft


Ultrapitkä etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


ULR


Ultra long range


Rajoittamaton


UNL


Unlimited


Epäluotettava


UNREL


Unreliable


Määrittelemätön sateen olomuoto (automaattisissa säähavaintosanomissa)


UP


Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI)


Epäkunnossa


U/S


Unserviceable


Ylälennonjohtoalue


UTA


Upper control area


Koordinoitu maailmanaika


UTC


Co-ordinated Universal Time


Päivitetty ilmatilan käyttösuunnitelma


*UUP


Updated airspace use plan
 
 

V
 
     
Tuulen suunnan vaihteluväli keskituulesta (METAR/SPECI) ...V... Variations from the mean wind direction (preceded and followed by figures in METAR/SPECI)


Vulkaanista tuhkaa


VA


Volcanic ash


Vulkaanisen tuhkan tiedotuskeskus


VAAC


Volcanic ash advisory centre


Näkölähestymiskartta (nimi / tunnus)


VAC


Visual approach chart (followed by name / title)


Laaksoissa


VAL


In valleys


Kiitotien valvonta-auto


VAN


Runway control van


Magneettinen eranto


VAR


Magnetic variation


Liukukulmavalojärjestelmä


VASIS


Visual approach slope indicator system


Lentoaseman välitön läheisyys (noin 16 KM säteellä kentästä, lisättynä seuraavilla: BLDU, BLSA, BLSN, DS, FG, FC, PO, SH, SS, TS, VA)


VC


Vicinity of the aerodrome (about 16 KM radius of the aerodrome, followed by BLDU, BLSA, BLSN, DS, FG, FC, PO, SH, SS, TS, VA)


Läheisyys, lähistö


VCY


Vicinity


VHF-suuntimo


VDF


Very high frequency direction-finding station


Visuaalisen telakoitumisen opastinjärjestelmä


*VDGS


Visual docking / parking guidance system


Pysty, pystysuunnassa


VER


Vertical


Näkölentosäännöt


VFR


Visual flight rules


Hyvin suuret taajuudet (30 - 300 MHz)


VHF


Very high frequency (30 to 300 MHz)


Kautta


*VIA


Via


Hyvin tärkeä henkilö


VIP


Very important person


Näkyvyys


VIS


Visibility


Hyvin matalat taajuudet (3 - 30 kHz)


VLF


Very low frequency (3 to 30 kHz)
Näköyhteydellä *VLOS Visual line of sight


Hyvin pitkä etäisyys, toimintasäde tai kantomatka


VLR


Very long range


Näkösääolosuhteet


VMC


Visual meteorological conditions


Pystysuuntainen suunnistus (äännetään “VEE-NAV”)


VNAV


Vertical navigation (to be pronounced “VEE-NAV”)


Osa (lisättynä I, II...)


VOL


Volume (followed by I, II...)


Säätiedot lennolla olevalle ilma-alukselle (lähetys)


VOLMET


Meteorological information for aircraft in flight


VHF-monisuuntamajakka


VOR


VHF omnidirectional radio range


VOR- ja TACAN-laitteiden yhdistelmä


VORTAC


VOR and TACAN combination


Lentokoneen VOR-laitteen testauslaite


VOT


VOR airborne equipment test facility


Vaihteleva


VRB


Variable


Maastohavaintoihin perustuva


VSA


By visual reference to the ground


Pystysuora nopeus


VSP


Vertical speed


Visual segment surface (ei käännöstä)


VSS


Visual segment surface


Pystysuuntainen lentoonlähtö ja lasku


VTOL


Vertical take-off and landing


Pystynäkyvyys (METAR/SPECI ja TAF)


VV...


Vertical visibility (followed by figures in METAR/SPECI and TAF)
 
 
 

W
 
     


Länsi tai läntistä pituutta


W


West or western longitude


Valkoinen


W


White


Maailman ilmailukartta ICAO 1:1 000 000 (nimi / tunnus)


WAC


World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000 (followed by name / title)


Maailman sääennustuskeskus


WAFC


World area forecast centre


Länteen(päin) suuntautuva


WB


Westbound


Sivuorsivalot


WBAR


Wing bar lights


Tuulensuunnan osoitin


WDI


Wind direction indicator


Laajalle ulottuva


WDSPR


Widespread


Keskiviikko


WED


Wednesday


Voimassa...(jostakin ajasta) alkaen


WEF


With effect from or effective from


Kansainvälisestä koordinaattijärjestelmästä - World geodetic system 1984 - käytetty lyhenne


WGS-84


World geodetic system - 1984


Sisällä, sisäpuolella, aikana, välissä


WI


Within


Leveys tai laajuus


WID


Width or wide


Voimassa välittömästi


WIE


With immediate effect or effective immediately


Työt käynnissä


WIP


Work in progress


Heiketä, heikkeneminen


WKN


Weaken or weakening


Länsiluode


WNW


West-north-west


Ilman jotakin


WO


Without


Reittipiste


WPT


Waypoint


Varoitus


WRNG


Warning


Tuuliväänne (wind shear)


WS


Windshear


Tuulen nopeus


WSPD


Wind speed


Länsilounas


WSW


West-south-west


Paino


WT


Weight


Hypertekstipohjainen hajautettu tietopalvelu


WWW


World wide web


Sää


WX


Weather


Säätutka


WXR


Weather radar
 
 
 

X
 
     


Risti, risteävä, ylittää


X


Cross


Poikkiorsi (lähestymisvalolinjajärjestelmässä)


XBAR


Crossbar (of approach lighting system)


Risteys, ylitys


XNG


Crossing


Ilmastohäiriöt (radioliikenteessä)


XS


Atmospherics
 
 
 

Y
 
     


Keltainen


Y


Yellow


Keltainen varoitusalue (kiitotievaloissa)


YCZ


Yellow caution zone (runway lighting)


Teidän


YR


Your
 
 
 

Z
 
     


Koordinoitu maailmanaika (sääsanomissa)


Z