Valitse kieli:
fi gb
Viimeksi päivitetty: 30.06.2022 08:51

Tuotteiden ja palvelujen kuvaukset

Reittitiedotteet

Fintraffic ANS käyttää reittitiedotteiden (Pre-flight Information Bulletins, PIB) tuottamiseen EUROCONTROLin yhteiseurooppalaista AIS-järjestelmää, European AIS Database (EAD). Internet-bulletinpalveluun sisältyy sekä VFR-yleisbulletineja että IFR-lentotoimintaan tarkoitettuja bulletineja. Tarkemmat kuvaukset bulletinien saatavuudesta ja jakelusta Suomessa sekä tietojen valintakriteereistä, tulostumisjärjestyksestä ja eri bulletintyypeistä on annettu AIP GEN 3.1

Kunkin Internet-bulletinin voimassaoloaika on rajattu seitsemään (7) vuorokauteen ja bulletinit päivitetään automaattisesti (00:00 UTC lähtien) tunnin välein. Mahdollisten vikatilanteiden varalta tulee palvelun käyttäjän aina tarkistaa tietojen päivitys- ja voimassaoloajat. Tiedot tulostuvat bulletineihin päivityshetkellä voimassa olevan EAD-tietokannan mukaisesti.

Viimeisimmät tiedot (NOTAM/SNOWTAM) tulee aina tarkistaa joltakin toiminnassa olevalta ATS/AIS-yksiköltä.

ANC 1:500 000 -ilmailukartat

Näkölentosuunnistuksen tarpeita palvelemaan julkaistaan koko Suomen kattava ANC 1:500 000 -karttasarja. Karttoja on saatavana paperille painettuna sekä kestokarttatulosteina Karttakeskuksen verkkokaupassa

Voimassaolevat kartat ja saatavilla olevat karttalehdet voit tarkistaa AIP GEN 3.2 kohdasta 3.5

Karttoja on saatavana myös sähköisessä muodossa Air Navigation Pro -sovellukseen, joka toimii Applen iPad-taulutietokoneissa, iPhone-puhelimissa, iPod touch -laitteissa sekä Android-puhelimissa ja -taulutietokoneissa.

Korjaukset ANC 1:500 000 -ilmailukarttoihin

Tarkista ANC-karttojen julkaisun jälkeen tulleet voimassaolevat muutokset AIP GEN 3.2 kohdasta 3.5 voimaantulopäivälle 16 JUN 2022 ja 11 AUG 2022.Korjauksia julkaistaan tarvittaessa myös NOTAMilla, ks. Reittitiedotteet (PIB).

Ilmailukartat

ICAO Annex 4:n edellyttämien karttojen lisäksi Fintraffic ANS:n Ilmailutiedotusyksikkö julkaisee alla lueteltuja ilmatilan rakennetta selventäviä karttoja. Kartat uusitaan tarvittaessa.

Karttojen tekijänoikeudet kuuluvat Fintraffic ANS:lle. Kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen pohja-aineistoja:

 • Maastotietokanta, 09/2012
 • Maastokartta 1:250 000, 08/2014 ja 10/2015

Local TRA Charts

Karttojen tarkoitus on antaa käyttäjälle graafinen esitys lentoasemien Local TRA -alueista. Mittakaavat ovat 1:350 000, 1:400 000 ja 1:600 000.

Alueiden koordinaatit on julkaistu AIP ENR 5.2.3

Lentoestetiedot (CSV)

Fintraffic ANS julkaisee estetiedot CSV-tiedostoina. Kaikki Area 1 esteet julkaistaan yhdessä CSV-tiedostossa ja kunkin lentoaseman esteet lentoasemakohtaisissa CSV-tiedostoissa. Tiedostot päivitetään tarvittaessa AIRAC syklin mukaisesti.

Samalla sivulla on ladattavissa kuhunkin CSV-tiedostoon liittyvät muutokset tekstitiedostona. Muutostiedostosta käy ilmi edellisen version jälkeen lisätyt esteet (ADDN), muutetut esteet (CHG) sekä poistetut esteet (DEL).

Area 1 esteet

CSV-tiedosto Area 1 esteistä kattaa koko Suomen alueen. Tiedosto sisältää Fintraffic ANS:n tiedossa olevat lentoesteet, joiden korkeus on 100 M maanpinnasta tai enemmän.

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efin_area1_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä dd_mmm_yyyy on tiedoston voimaantulopäivä.

Lentoaseman esterajoituspinnat läpäisevät esteet

CSV-tiedosto kattaa lentoaseman esterajoituspintojen alueen. Tiedosto sisältää kultakin lentoasemalta Fintraffic ANS:n tiedossa olevat lentoaseman ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnat ylittävät rakennetut lentoesteet, jotka kohoavat yli 3 metriä maanpinnasta.

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_ols_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

Lentoaseman kiitotiestä yli 120 m kohoavat esteet (Type C)

Type C -estetuote perustuu poistuneeseen ICAO:n vaatimukseen ja sen julkaisusta luovutaan.
Type C -estetuote julkaistaan enää vain niille lentoasemille, joille ei vielä ole saatavilla lentoasemien esterajoituspintoja läpäiseviä esteitä.

CSV-tiedosto kattaa 45 km säteellä lentoaseman mittapisteestä olevan alueen. Tiedosto sisältää kultakin lentoasemalta Fintraffic ANS:n tiedossa olevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on yli 120 M (394 FT) kiitoteiden alimman pisteen korkeudesta. Esteiden poimintasäännöt perustuvat ICAO Annex 4, Edition 53 julkaisun ns. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type C määrityksiin. Lentoasemakohtaiset kiitoteiden alimpien pisteiden korkeudet on julkaistu AIP GEN 3.1 kohdassa 6

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_typec_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

Area 4 esteet

CSV-tiedosto kattaa kategoria II tai III tarkkuuslähestymiskiitotien Area 4 -alueen. Tiedosto sisältää Fintraffic ANS:n tiedossa olevat rakennetut lentoesteet.

Tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_nn_area4_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus, nn kiitotien tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

CSV-tiedostojen sisältö

CSV-tiedostossa esitetään rakennetusta esteestä seuraavat tiedot puolipisteellä (;) eroteltuna:

Kenttä Sisältö Esimerkki
OBST ID Esteen tunniste EFINOB 10031
TYPE Tyyppi Mast
COORD Sijainti AIP muodossa 615551.0N 0254354.3E
LAT Leveyspiiri asteina 61.93083059
LONG Pituuspiiri asteina 25.73175845
HGT AGL (FT) Rakennekorkeus maanpinnasta jalkoina 355
ELEV MSL (FT) Korkeus merenpinnasta jalkoina 982
LGT TYPE Huipun valon tyyppi F R
LGT HR Valon toiminta-ajat HN
MARKINGS Merkinnät Y

ELEV MSL (FT) tieto on N2000 korkeusjärjestelmän mukainen.

CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on esitetty erotin (SEP=;), toisella rivillä otsikkotiedot ja sen jälkeen kunkin este omalla rivillään:

SEP=;
OBST ID;TYPE;COORD;LAT;LONG;HGT AGL (FT);ELEV MSL (FT);LGT TYPE;LGT HR;MARKINGS
EFINOB 10031;Mast;615551.0N 0254354.3E;61.93083059;25.73175845;355;982;F R;HN;Y
EFINOB 10037;Mast;621219.9N 0253819.8E;62.20551801;25.63884318;397;1171;F R;HN;Y
EFINOB 10038;Mast;622100.9N 0253304.5E;62.35026117;25.55124486;337;1091;F R;HN;Y

GPX-tiedostot

GPX tai GPS eXchange Format on XML-malli, joka on suunniteltu yleiseksi GPS tietojen formaatiksi erilaisille ohjelmistoille. GPX tiedostossa voidaan esittää reittipisteitä, polkuja ja reittejä. Kohteiden ominaisuustietojen esittäminen on varsin rajoitettua. GPX-tiedostoja voi hyödyntää suoraan erilaisissa järjestelmissä. Tiedostot voi esimerkiksi ladata karttasovellukseen, jolloin kohteiden sijainnit näkyvät karttapohjalla oikeassa paikassaan

VFR-ilmoittautumispaikat (GPX)

IImailukäsikirjan lentoasemakohtaisella WAYPOINTS AND FIXES -tuotteella (AD 2.15) julkaistut VFR-ilmoittautumispaikat ovat saatavilla yhtenä koko Suomen kattavana GPX-tiedostona. Tiedosto päivitetään tarpeen mukaan AIP:n päivitysten yhteydessä julkaisemalla uusi GPX-tiedosto. VFR-ilmoittautumispaikkojen GPX-tiedoston tarkempi kuvaus on annettu alla.

GPX-tieto Selitys
<wpt lon="63.0105556" lat="23.2222222"> Sijainti asteina
<name>MUSTA</name> Nimi
<desc>Compulsory</desc> ATC ilmoittamisvaatimus
Vaihtoehdot:
 • Compulsory
 • On request
<type>VFR REP</type> VFR REP

Huomattavat lentoesteet (GPX)

Huomattavat lentoesteet - 100 metriset ja sitä korkeammat ovat saatavilla GPX tiedostona. Tiedosto päivitetään tarpeen mukaan AIP:n päivitysten yhteydessä julkaisemalla uusi GPX-tiedosto. GPX-tiedoston tarkempi kuvaus on annettu alla.

GPX-tieto Selitys
<wpt lon="22.3725685" lat="61.8001125"> Sijainti asteina
<ele>206.1</ele> Korkeus merenpinnasta (metreinä yhden desimaalin tarkkuudella)
<name>EFINOB 10112</name> Esteen yksilöivä tunnus
<cmt>Mast</cmt> Esteen tyyppi:
 • Mast
 • Chimney
 • Wind turbine
 • Building
 • Crane
 • Pylon
 • Tower
 • Obstacle
<sym>Obstacle</sym> GPS symboli

EAD Basic

EAD Basic on palvelu lentäjille ja kaikille ilmailusta kiinnostuneille. EAD Basic tarjoaa seuraavat palvelut maksutta:

 • Reittitiedotteiden (PIB) tuottaminen (lentopaikka-, alue-, erikoisalue- ja reittibulletinit, sisältäen lähtö-, määränpää- ja varakentät sekä ylilennettävät FIR:t)
 • Voimassa olevien NOTAM:ien hakeminen
 • PDF-muotoisten AIS-julkaisujen (AIP, AMDT, SUP, AIC, AIP:hen sisältyvät ilmailukartat) katselu, tulostaminen ja tallentaminen PAMS-tietokannasta

EAD Basic -palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä ja kirjautua palveluun täältä

Suomea koskevat tiedot löytyvät myös tältä verkkosivustolta.

Ilmatilan käyttösuunnitelma (Airspace Use Plan, AUP)

AUP sisältää tiedot suljetuista PERM- ja CDR1-luokan ATS-reiteistä ja hyväksytyistä TSA-, TRA- CBA- alueista sekä tietyistä R – ja D-alueista. AUP julkaistaan päivittäin. AUP on voimassa 24h, astuen voimaan toimintapäivänä 0600 UTC. Eurocontrol julkaisee koko Euroopan kattavan EAUP:n.

Päivitetty ilmatilan käyttösuunnitelma (UUP):

AMC voi päivittää aiemmin julkaistua ilmatilan käyttösuunnitelmaa julkaisemalla UUP:n saatuaan ilmatilankäyttäjältä tiedon ilmatilavarauspyynnön peruuntumisesta. UUP sisältää tiedot suljetuista PERM- ja CDR1-luokan ATS-reiteistä sekä hyväksytyistä TSA-, TRA- ja CBA-alueista. UUP julkaistaan ja on voimassa seuraavasti:

 • UUP6 julkaistaan joko viimeistään toimintaa edeltävänä päivänä 2000 UTC (kesäaikana 1900 UTC) tai toimintapäivänä 0600 UTC mennessä. UUP6 on voimassa 0600 - 0600 UTC korvaten täten kokonaisuudessaan aiemmin julkaistun AUP:n.
 • 0700-2000 UTC (kesäaikana 0600-1900 UTC) välillä UUP voidaan julkaista 30 minuutin välein, korvaten tällöin aina aiemmin julkaistun AUP:n/UUP:n kokonaisuudessaan.

AUP/UUP -sähkeen kentät:

 • Available Category 2 CDRs kentässä ei Suomen osalta esitetä mitään tietoja, koska ko. reittejä ei Suomessa ole käytössä.
 • Closed ATS Routes and Category 1 CDRs kentissä esitetään niiden pysyvien ATS-reittien sekä CDR1 -luokan ehdollisten reittien aika- ja korkeustiedot jotka AMC on sulkenut, eivätkä ne ole käytettävissä esitaktisella tasolla lennon suunnitteluun. Huom. erillistä NOTAM-sähkettä ei julkaista.
 • NAM Manageable Areas (FUA level1) ja Reduced Coordination Airspace (RCA) kentissä ei Suomen osalta esitetä mitään tietoja.
 • AMA Manageable Areas (FUA level 2) kentissä esitetään AMC:n esitaktisella tasolla hyväksymien TSA-, TRA- ja CBA-alueiden sekä tiettyjen rajoitusalueiden korkeus- ja aikatiedot. Huom. siirtokorkeuden (Suomessa 5000ft AMSL) alapuolella korkeudet joudutaan esittämään MNM FL kentässä numeraalisesti oikein (esim. AUP-sähkeessä FL030 = 3000ft AMSL).

Huom. TSA-, TRA- ja CBA-alueen nimen perässä mahdollisesti oleva kirjan (Z, R, S, T jne.) viittaa kyseiseen varausalueeseen liitettyyn IFR-lennon lennonsuunnittelussa huomioonotettavaan FUA-rajoitukseen tai Flight Plan Buffer Zone:n (FBZ). Tätä kirjaintunnusta tai siihen liitettyä rajoitusta ei tarvitse huomioida VFR-lentotoiminnassa.

Aviamaps

Aviamapsilla on korvattu aikaisemmat www.ais.fi-verkkosivuston AUP/UUP ja NAV WRNG karttatuotteet. Korvaava tuote on nimeltään AUP/UUP + NAV WRNG ja se löytyy www.aviamaps.com-verkkosivustolta.

Aviamaps-kartalla esitetään AIP:lla, AIP Supplementeilla, NOTAM:eilla ja AUP/UUP:lla aktiiviseksi ilmoitetut alueet sekä muu ilmailulle vaarallinen toiminta.

Aviamaps-kartan valikosta löytyvät seuraavat vaihtoehdot:

 • TÄNÄÄN-näkymässä esitetään katseluhetkellä voimassaolevan AUP/UUP-sanoman mukaiset ilmatilavaraukset, sekä aktiiviseksi ilmoitetut P/R/D-alueet. Tiedot päivittyvät n. 5 minuutin välein.
 • HUOMENNA-näkymässä esitetään seuraavan päivän AUP-sanoman mukaiset ilmatilavaraukset sen jälkeen, kun Eurocontrol on julkaissut koko Euroopan kattavan EAUP:n n. klo 1600 UTC mennessä (kesäaikana klo 1500 UTC). P/R/D-alueet esitetään kartalla NOTAM:in voimassaoloaikojen mukaisesti.

Alueet esitetään kartalla:

 • yhtenäisellä viivalla, kun alue on aktiivinen
 • katkoviivalla, kun alue tulee aktiiviseksi tulevaisuudessa

Aviamaps hakee automaattisesti tietoja seuraavista lähteistä:

 • AUP/UUP: Eurocontrollin NOP-portal
 • NAV WRNG: www.ais.fi-verkkosivuston reittibulletiinit (päivitys tasatunnein)
 • Eurocontrollin European AIS Database (EAD)

Aviamaps AUP/UUP + NAV WRNG -kartta on informatiivinen eikä vapauta käyttäjää vastuusta tutustua tarvittaviin NOTAM ja AUP/UUP -tietoihin.