Valitse kieli:
fi gb
Viimeksi päivitetty: 24.10.2019 08:50

Tuotteiden ja palvelujen kuvaukset

Reittitiedotteet

ANS Finland käyttää reittitiedotteiden (Pre-flight Information Bulletins, PIB) tuottamiseen EUROCONTROLin yhteiseurooppalaista AIS-järjestelmää, European AIS Database (EAD). Internet-bulletinpalveluun sisältyy sekä VFR-yleisbulletineja että IFR-lentotoimintaan tarkoitettuja bulletineja. Tarkemmat kuvaukset bulletinien saatavuudesta ja jakelusta Suomessa sekä tietojen valintakriteereistä, tulostumisjärjestyksestä ja eri bulletintyypeistä on annettu AIP GEN 3.1

Kunkin Internet-bulletinin voimassaoloaika on rajattu seitsemään (7) vuorokauteen ja bulletinit päivitetään automaattisesti (00:00 UTC lähtien) tunnin välein. Mahdollisten vikatilanteiden varalta tulee palvelun käyttäjän aina tarkistaa tietojen päivitys- ja voimassaoloajat. Tiedot tulostuvat bulletineihin päivityshetkellä voimassa olevan EAD-tietokannan mukaisesti.

NAV WRNG-kartalla esitetään kartan voimassaolopäivän aikana kaikki NOTAMeilla ja AIP supplementeilla aktiiviseksi ilmoitetut ilmailulle vaaralliset ja ilmailua rajoittavat alueet, sekä ilmailun pysyvästi aktiiviset (H24) rajoitus- (R) ja kieltoalueet (P).

Kartta päivittyy NAV WRNG-bulletinista poiketen vain kerran vuorokaudessa (00:00 UTC), joten kuluvaa päivää koskevat muutokset, kuten harrasteilmailutoiminta vaara-alueilla, ammuntojen päättymiset, hätätilanteita varten julkaistavat tilapäiset ilmatilan rajoitukset ja muut odottamattomat rajoitukset, joista tieto saadaan lyhyellä varoitusajalla, ovat nähtävissä ainoastaan NAV WRNG-bulletinissa NOTAMeina (kartta ei päivity). Viimeisimmät tiedot (NOTAM/SNOWTAM) tulee aina tarkistaa joltakin toiminnassa olevalta ATS/AIS-yksiköltä.

ANC 1:500 000 -ilmailukartat

Näkölentosuunnistuksen tarpeita palvelemaan julkaistaan koko Suomen kattava ANC 1:500 000 -karttasarja. Karttoja on saatavana paperille painettuna sekä kestokarttatulosteina Karttakeskuksen verkkokaupassa

Voimassaolevat kartat ja saatavilla olevat karttalehdet voit tarkistaa AIP GEN 3.2 kohdasta 3.5

Karttoja on saatavana myös sähköisessä muodossa Air Navigation Pro -sovellukseen, joka toimii Applen iPad-taulutietokoneissa, iPhone-puhelimissa, iPod touch -laitteissa sekä Android-puhelimissa ja -taulutietokoneissa.

Korjaukset ANC 1:500 000 -ilmailukarttoihin

Tarkista ANC-karttojen julkaisun jälkeen tulleet voimassaolevat muutokset AIP GEN 3.2 kohdasta 3.5 voimaantulopäivälle 12 SEP 2019 ja 05 DEC 2019.

Ilmailukartat

ICAO Annex 4:n edellyttämien karttojen lisäksi ANS Finlandin Ilmailutiedotusyksikkö julkaisee alla lueteltuja ilmatilan rakennetta selventäviä karttoja. Kartat uusitaan tarvittaessa.

Karttojen tekijänoikeudet kuuluvat ANS Finlandille. Kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen pohja-aineistoja:

 • Maastotietokanta, 09/2012
 • Maastokartta 1:250 000, 08/2014 ja 10/2015

Local TRA Charts

Karttojen tarkoitus on antaa käyttäjälle graafinen esitys lentoasemien Local TRA -alueista. Mittakaavat ovat 1:350 000, 1:400 000 ja 1:600 000.

Alueiden koordinaatit on julkaistu AIP ENR 5.2.3

VFR Chart Helsinki

Kartta on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa paikallisilla koulu- ja harjoituslennoilla palvelemaan näkölentosuunnistuksen tarpeita. Kartan tavoitteena on vähentää viime vuosina voimakkaasti lisääntyneiden ilmatilaloukkausten lukumäärää helpottamalla ilmatilan rakenteen hahmottamista vilkkaasti liikennöidyssä ilmatilassa.

llmailutiedot ovat ICAO:n Annex 4 määritelmien mukaiset. Kartalla esitetään kaikki ANS Finlandin tiedossa olevat lentoesteet, joiden korkeus on 90 M AGL tai enemmän. Estetiedot perustuvat kartalla esitetyn päivämäärän tietoihin eivätkä estetiedoissa tapahtuvat muutokset aiheuta tuotteen uusintaa.

VFR Chart Helsinki ei sisällä Helsinki-Malmin tai Helsinki-Vantaan VAC-kartoilla esitettyjä lentoasemien omia menetelmiä, vaan toimittaessa näiltä lentopaikoilta tarvitaan myös ao. VAC-kartta.

Kartan mittakaava on 1:250 000. Tulostettaessa mittakaava säilyy parhaiten, kun käyttää A3-paperikokoa.

Lentoestetiedot (CSV)

ANS Finland julkaisee estetiedot CSV-tiedostoina. Kaikki Area 1 esteet julkaistaan yhdessä CSV-tiedostossa ja kunkin lentoaseman esteet lentoasemakohtaisissa CSV-tiedostoissa. Tiedostot päivitetään tarvittaessa AIRAC syklin mukaisesti.

Samalla sivulla on ladattavissa kuhunkin CSV-tiedostoon liittyvät muutokset tekstitiedostona. Muutostiedostosta käy ilmi edellisen version jälkeen lisätyt esteet (ADDN), muutetut esteet (CHG) sekä poistetut esteet (DEL).

Area 1 esteet

CSV-tiedosto Area 1 esteistä kattaa koko Suomen alueen. Tiedosto sisältää ANS Finlandin tiedossa olevat lentoesteet, joiden korkeus on 100 M maanpinnasta tai enemmän.

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efin_area1_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä dd_mmm_yyyy on tiedoston voimaantulopäivä.

Lentoaseman esterajoituspinnat läpäisevät esteet

CSV-tiedosto kattaa lentoaseman esterajoituspintojen alueen. Tiedosto sisältää kultakin lentoasemalta ANS Finlandin tiedossa olevat lentoaseman ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnat ylittävät rakennetut lentoesteet, jotka kohoavat yli 3 metriä maanpinnasta.

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_ols_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

Lentoaseman kiitotiestä yli 120 m kohoavat esteet (Type C)

Type C -estetuote perustuu poistuneeseen ICAO:n vaatimukseen ja sen julkaisusta luovutaan.
Type C -estetuote julkaistaan enää vain niille lentoasemille, joille ei vielä ole saatavilla lentoasemien esterajoituspintoja läpäiseviä esteitä.

CSV-tiedosto kattaa 45 km säteellä lentoaseman mittapisteestä olevan alueen. Tiedosto sisältää kultakin lentoasemalta ANS Finlandin tiedossa olevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on yli 120 M (394 FT) kiitoteiden alimman pisteen korkeudesta. Esteiden poimintasäännöt perustuvat ICAO Annex 4, Edition 53 julkaisun ns. Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type C määrityksiin. Lentoasemakohtaiset kiitoteiden alimpien pisteiden korkeudet on julkaistu AIP GEN 3.1 kohdassa 6

Näiden tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_typec_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

Area 4 esteet

CSV-tiedosto kattaa kategoria II tai III tarkkuuslähestymiskiitotien Area 4 -alueen. Tiedosto sisältää ANS Finlandin tiedossa olevat rakennetut lentoesteet.

Tiedostojen nimet ovat muotoa ef_efxx_nn_area4_obstdata_dd_mmm_yyyy.csv. Tiedostonimessä efxx on kyseisen lentoaseman tunnus, nn kiitotien tunnus ja dd_mmm_yyyy tiedoston voimaantulopäivä.

CSV-tiedostojen sisältö

CSV-tiedostossa esitetään rakennetusta esteestä seuraavat tiedot puolipisteellä (;) eroteltuna:

Kenttä Sisältö Esimerkki
OBST ID Esteen tunniste EFINOB 10031
TYPE Tyyppi Mast
COORD Sijainti AIP muodossa 615551.0N 0254354.3E
LAT Leveyspiiri asteina 61.93083059
LONG Pituuspiiri asteina 25.73175845
HGT AGL (FT) Rakennekorkeus maanpinnasta jalkoina 355
ELEV MSL (FT) Korkeus merenpinnasta jalkoina 982
LGT TYPE Huipun valon tyyppi F R
LGT HR Valon toiminta-ajat HN
MARKINGS Merkinnät Y

ELEV MSL (FT) tieto on N2000 korkeusjärjestelmän mukainen.

CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on esitetty erotin (SEP=;), toisella rivillä otsikkotiedot ja sen jälkeen kunkin este omalla rivillään:

SEP=;
OBST ID;TYPE;COORD;LAT;LONG;HGT AGL (FT);ELEV MSL (FT);LGT TYPE;LGT HR;MARKINGS
EFINOB 10031;Mast;615551.0N 0254354.3E;61.93083059;25.73175845;355;982;F R;HN;Y
EFINOB 10037;Mast;621219.9N 0253819.8E;62.20551801;25.63884318;397;1171;F R;HN;Y
EFINOB 10038;Mast;622100.9N 0253304.5E;62.35026117;25.55124486;337;1091;F R;HN;Y

GPX-tiedostot

GPX tai GPS eXchange Format on XML-malli, joka on suunniteltu yleiseksi GPS tietojen formaatiksi erilaisille ohjelmistoille. GPX tiedostossa voidaan esittää reittipisteitä, polkuja ja reittejä. Kohteiden ominaisuustietojen esittäminen on varsin rajoitettua. GPX-tiedostoja voi hyödyntää suoraan erilaisissa järjestelmissä. Tiedostot voi esimerkiksi ladata karttasovellukseen, jolloin kohteiden sijainnit näkyvät karttapohjalla oikeassa paikassaan

VFR-ilmoittautumispaikat (GPX)

IImailukäsikirjan lentoasemakohtaisella WAYPOINTS AND FIXES -tuotteella (AD 2.15) julkaistut VFR-ilmoittautumispaikat ovat saatavilla yhtenä koko Suomen kattavana GPX-tiedostona. Tiedosto päivitetään tarpeen mukaan AIP:n päivitysten yhteydessä julkaisemalla uusi GPX-tiedosto. VFR-ilmoittautumispaikkojen GPX-tiedoston tarkempi kuvaus on annettu alla.

GPX-tieto Selitys
<wpt lon="63.0105556" lat="23.2222222"> Sijainti asteina
<name>MUSTA</name> Nimi
<desc>Compulsory</desc> ATC ilmoittamisvaatimus
Vaihtoehdot:
 • Compulsory
 • On request
<type>VFR REP</type> VFR REP

Huomattavat lentoesteet (GPX)

Huomattavat lentoesteet - 100 metriset ja sitä korkeammat ovat saatavilla GPX tiedostona. Tiedosto päivitetään tarpeen mukaan AIP:n päivitysten yhteydessä julkaisemalla uusi GPX-tiedosto. GPX-tiedoston tarkempi kuvaus on annettu alla.

GPX-tieto Selitys
<wpt lon="22.3725685" lat="61.8001125"> Sijainti asteina
<ele>206.1</ele> Korkeus merenpinnasta (metreinä yhden desimaalin tarkkuudella)
<name>EFINOB 10112</name> Esteen yksilöivä tunnus
<cmt>Mast</cmt> Esteen tyyppi:
 • Mast
 • Chimney
 • Wind turbine
 • Building
 • Crane
 • Pylon
 • Tower
 • Obstacle
<sym>Obstacle</sym> GPS symboli

EAD Basic

EAD Basic on palvelu lentäjille ja kaikille ilmailusta kiinnostuneille. EAD Basic tarjoaa seuraavat palvelut maksutta:

 • Reittitiedotteiden (PIB) tuottaminen (lentopaikka-, alue-, erikoisalue- ja reittibulletinit, sisältäen lähtö-, määränpää- ja varakentät sekä ylilennettävät FIR:t)
 • Voimassa olevien NOTAM:ien hakeminen
 • PDF-muotoisten AIS-julkaisujen (AIP, AMDT, SUP, AIC, AIP:hen sisältyvät ilmailukartat) katselu, tulostaminen ja tallentaminen PAMS-tietokannasta

EAD Basic -palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä ja kirjautua palveluun täältä

Suomea koskevat tiedot löytyvät myös tältä verkkosivustolta.