EFSO - SODANKYLÄ
1
Mittapisteen (ARP) sijainti
672348N 0263705E
LCA 163° GEO / 550 M FM THR 16
  ARP coordinates and site at AD
2
Etäisyys ja suunta kaupungista
1.6 NM (3 KM) SE
  Direction and distance from city
3
ELEV / REF T / MEAN LOW T
602 FT / NIL / NIL
4
Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)
67 FT
  Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
MAG VAR / Vuosittainen muutos
12.6° E (JAN 2020) / +0.1°
  MAG VAR / Annual change
6
AD OPR
Postisoite / Address
TEL
FAX
AFS
e-mail
Internet

SODANKYLÄN KUNTA
Sodankylän lentopaikka PL 60 FI-99601 SODANKYLÄ
TEL: CHF +358 400 396 735
TEL: INFO +358 400 970 130
e-mail: infosodats@gmail.com
e-mail: info@airportsodankyla.fi
Internet: www.sodairport.fi

7
Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)
IFR/VFR
  Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
RMK
Valvomaton lentopaikka, ei ATS-palvelua. IFR PPR-pyynnöt infosodats@gmail.com
Uncontrolled aerodrome, no ATS services. IFR PPR requests infosodats@gmail.com
1
Lentopaikan pitäjä
HO
  Aerodrome operator
2
CUST, IMG
NIL
  Customs and immigration
3
Terveystarkastus
NIL
  Health and sanitation
4
AIS
NIL
  AIS Briefing Office
5
ARO
NIL
  ATS Reporting Office (ARO)
6
MET
NIL
  MET Briefing Office
7
ATS
NIL
  ATS
8
Polttoaineiden jakelu
Tankkauspyynnöt

HO 100LL: H24 korttiautomaatti
100LL: H24 card automat
FUELLING (JET A-1) +358 400 970 130
  Fuelling
Refuelling requests

9
Tavaran käsittely
HO
HANDLING +358 400 970 130
HANDLING infosodats@gmail.com
  Handling
10
Turvatarkastus
NIL
  Security
11
Jäänpoisto
NIL
  De-icing
12
RMK
NIL
1
Kuormausvälineet
NIL
  Cargo-handling facilities
2
Polttoainelaadut / Öljylaadut
Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
Oil: NIL
  Fuel types / Oil types
3
Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti
JET A-1: Yksi kiinteä säiliö 20000 L, 100LL: Yksi kiinteä säiliö 20000 L
JET A-1: One fixed fuel bin 20000 L, 100LL: One fixed fuel bin 20000 L
  Fuelling facilities / capacity
4
Jäänpoistolaitteet
NIL
  De-icing facilities
5
Suojatilaa vieraileville koneille
AVBL
HANGAR +358 400 970 130
  Hangar space for visiting aircraft
6
Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus
AVBL
REPAIR +358 400 970 130
Heliflite Oy +358 400 155 222

  Repair facilities for visiting aircraft
7
RMK
NIL
1
Hotellit
Kylällä DIST 2 NM
In the village DIST 2 NM
  Hotels
2
Ravintolat
Kylällä DIST 2 NM
In the village DIST 2 NM
  Restaurants
3
Henkilökuljetus
Taksi
Taxi
  Transportation
4
Ensiapuvälineet
NIL
  Medical facilities
5
Pankki ja posti
Pankki: Kylällä DIST 2 NM
Bank: In the village DIST 2 NM

Posti: Kylällä DIST 2 NM
Post: In the village DIST 2 NM

  Bank and Post Office
6
Turistipalvelut
Kylällä DIST 2 NM
In the village DIST 2 NM
  Tourist Office
7
RMK
NIL
1
Pelastustoimintaluokka
NIL
  AD category for fire fighting
2
Pelastusvälineet
NIL
  Rescue equipment
3
Vaurioituneen ilma-aluksen
siirtomahdollisuus

NIL
  Capability for removal of disabled aircraft
4
RMK
NIL
1
Käytettävissä olevat välineet
Lumenpoistovälineet
Snow removal equipment

  Types of clearing equipment
2
Kunnossapitotöiden järjestys
NIL
  Clearance priorities
3
Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit
NIL
  Use of material for movement area surface treatment
4
Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie
NIL
  Specially prepared winter runways
5
RMK


Talvikaudella kiitotien pinta on pakkautuneen lumen ja jään peittämä. 
Kiitotien kuntoa koskevat tiedustelut TEL +358 400 970 130, e-mail infosodats@gmail.com.
During the winter season the runway is covered with compacted snow and ice. Runway information TEL +358 400 970 130, e-mail infosodats@gmail.com.

1
Asematasojen pinta ja kantavuus
  Apron surface and strength
2
Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus
B
15 M
ASPH
NIL
NIL
  Taxiway width, surface and strength
3
ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus
NIL
  Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR tarkistuspisteet
NIL
  VOR checkpoints
5
INS tarkistuspisteet
NIL
  INS checkpoints
6
RMK
NIL
EFSO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT
1
Ilma-alusten seisontapaikkakyltit,
rullausopasteet

Rullausopastekyltit
Taxiing guidance signs

EFSO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET
ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa. Estetietoa on saatavilla pyynnöstä osoitteesta  data@airspace.fi
EFSO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU
1
Vastuussa oleva lentosääkeskus
NIL
  Associated MET Office
2
Palveluajat
Toissijainen lentosääkeskus

NIL
  Hours of service
MET Office outside hours

3
TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus
Voimassaoloaika
Julkaisutiheys

NIL
  Office responsible for TAF preparation
Period of validity
Interval of issuance

4
TREND-ennusteen saatavuus
Julkaisutiheys

NIL
  Availability of TREND forecast
Interval of issuance

5
Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta
www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster
- maksullinen palvelu / charged service

  Briefing and consultation provided
6
Sääasiakirjat
Käytettävät kielet

Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat
Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements
EN

  Flight documentation
Language(s) used

7
Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot
Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa
Other observations and forecasts available for Fennoscandian area
www.ilmailusaa.fi

  Charts and other information available for briefing and consultation
8
Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi
NIL
  Supplementary equipment available for providing information
9
Palveltavat ATS-yksiköt
NIL
  ATS units provided with information
10
Lisätiedot (rajoitukset yms.)
NIL
  Additional information (limitations of service etc.)
EFSO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT
RWY ID
TRUE BRG
DMN RWY M
PCN and SFC of RWY and SWY
THR COORD
RWY end COORD
THR GUND

THR ELEV
TDZ ELEV

1
2
3
4
5
6
16
165.35
1500 x 30
ASPH
SWY: NIL
672405.55N 0263652.97E
672318.69N 0263724.79E
GUND: NIL
THR: 598.6 FT
NIL
34
345.36
1500 x 30
ASPH
SWY: NIL
672318.69N 0263724.79E
672405.55N 0263652.97E
GUND: NIL
THR: 597.5 FT
NIL
RWY ID
RWY / SWY Slope
SWY DMN M
CWY DMN M
STRIP DMN M
RESA DMN M
RAG
OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
16
NIL
NIL
NIL
1620 x 300
NIL
NIL
NIL
34
NIL
NIL
NIL
1620 x 300
NIL
NIL
NIL
RWY ID
RMK
1
14
16
Ei-mittarikiitotie
Non-instrument RWY

34
Ei-mittarikiitotie
Non-instrument RWY

EFSO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET
RWY ID
TORA
M

TODA
M

ASDA
M

LDA
M

RMK
1
2
3
4
5
6
16
1500
1500
1500
1500
NIL
34
1500
1500
1500
1500
NIL
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET
RWY ID
RWY INT
TORA
M

TODA
M

ASDA
M

LDA
M

RMK
1
2
3
4
5
6
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
EFSO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
RWY ID
APCH LGT
type
LEN
INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ LGT
LEN

RCL LGT LEN
spacing
colour
INTST

REDL
LEN
spacing
colour
INTST

RENL
colour
WBAR

SWY LGT 
LEN
colour

RMK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
SIMPLE
700 M
W
LIH
 

G
LIH
 

PAPI
Left side/3°
(45 FT)
 

NIL
NIL
W
LIH
YCZ 600 M
 

R
LIH
 

NIL
NIL
34
NIL
G
LIH
 

PAPI
Left side/3°
(44 FT)
 

NIL
NIL
W
LIH
YCZ 600 M
 

R
LIH
 

NIL
NIL
EFSO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
1
ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja
toiminta-ajat

  ABN / IBN location, characteristics and hours of operation
2
LDI sijainti ja valaistus
WDI sijainti ja valaistus

WDI: COORD: 672343N 0263654E, LGTD
  LDI location and LGT 
WDI location and LGT

3
TWY reuna- ja keskilinjavalot
  TWY edge and centre line lighting
4
Varavoima-asema
Vaihtoaika

NIL
  Secondary power supply / switch-over time
5
RMK
NIL
EFSO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE
EFSO AD 2.17 ATS-ILMATILA
Designation and lateral limits
Vertical limits
Airspace classification
ATS unit call sign Language(s)
Transition altitude
Hours of
applicability

RMK
1
2
3
4
5
6
7
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
EFSO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET
SER
Call Sign
FREQ
HR UTC
SATVOICE
Logon address
RMK
1
2
3
4
5
6
7
EFSO UNCONTROLLED
SODANKYLÄN LIIKENNE
SODANKYLÄ TRAFFIC

123.400 MHZ
NIL
NIL
NIL
NIL
EFSO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET
Type of aid
MAG VAR
CAT of ILS / MLS

DECL
ID
FREQ
CH

HR UTC
PSN
DME
ELEV
FT

Service 
volume 
radius

RMK
1
2
3
4
5
6
7
8
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
EFSO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Ks. EFSO toimintakäsikirja
 

1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
EFSO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT
NIL
EFSO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT
NIL
EFSO AD 2.23 LISÄTIETOJA
NIL
EFSO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
Charts
Pages
RNP RWY 16
RNP RWY 34
VAC
EFSO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT
Ref ICAO Doc 8168, Vol II, Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I - Section 4, Chapter 5, Para 5.4.6.
 
NR COORD ELEV FT Penetration FT IAP
1. 672318.04N 0263738.23E 605 6.8 EFSO RNP RWY 34 LNAV
2. 672316.56N 0263736.29E 607 5.3 EFSO RNP RWY 34 LNAV
3. 672407.81N 0263655.58E 601 1.8 EFSO RNP RWY 16 LNAV