Spacer

Ohjeet

Ohjelmistovaatimukset

Suomen ilmailukäsikirjaa (AIP SUOMI / FINLAND) voi selata yleisimmillä selaimilla. Jos selaimen JavaScript-tuki ei ole päällä tai selain ei tue kehyksiä, suositellaan käytettäväksi AIP:n yksinkertaistettua versiota, joka löytyy täältä. Yksinkertaistetussa versiossa kaikki tiedostot avautuvat uuteen selainikkunaan tai -välilehteen. Tuotteen sisällön käyttäminen edellyttää PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Acrobat Readerin. AIP-ympäristö on yhteensopiva Adobe Acrobat Reader 9.0 ja sitä uudempien versioiden kanssa.

AIP

Vasemmassa reunassa on navigaatiovalikko, jonka saa avattua/suljettua klikkaamalla plussista/miinuksista. AIP:n sivut avautuvat PDF-muodossa.

AMDT

AIP:n muutokseen (AMDT, amendmentti) pääsee ylävalikon AMDT-linkistä. AMDT-sivulle on listattu amendmentin kansilehti ja muuttuneet tiedostot. Amendmentin voimaantulopäivämäärä on sama kuin AIP:n. AIP:n ja amendmentin tiedostot ovat nykyään siis samat.

PDF-tiedoston todentaminen

AIP:n kaikki PDF-tiedostot ovat todennettavissa PDF-sertifikaatin avulla. Sertifioinnilla varmistetaan asiakirjan aitous, todennetaan alkuperä ja ettei sitä ole julkaisun jälkeen muutettu.

Geospatiaaliset PDF-tuotteet

AIP:n kartoissa voi hyödyntää PDF-tiedoston geospatiaalisia ominaisuuksia. Geospatiaalisella PDF-tuotteella voidaan mm. etsiä ja merkitä kohteiden koordinaatteja, ja sitä voidaan käyttää paikantamiseen soveltuvissa laitteissa. Toiminnallisuus löytyy mm. Adobe Acrobat Readeristä versiosta 9.0 lähtien.

Georeferoinnin hyödyntäminen Adobe Acrobat Readerissä: Muokkaa - Analyysi - Geospatiaalinen sijainti -työkalu. Asetukset ilmailussa käytettävien minuuttien ja sekuntien saamiseksi käyttöön: Muokkaa - Oletusarvot - Mittaus (Geo) - Leveys- ja pituusastemuoto.