Spacer

Julkaisija

Suomen ilmailukäsikirjan (AIP SUOMI / FINLAND, AIP) julkaisusta vastaa AIS-palvelun tarjoaja Fintraffic Lennonvarmistus Oy (jäljempänä Fintraffic ANS).

AIP on operatiiviseen käyttöön tarkoitettu tuote, jota ylläpidetään AIS-julkaisujärjestelmän (Integrated Aeronautical Information Package, IAIP) kautta (ks. AIP GEN 3.1). AIP julkaistaan sähköisessä muodossa, suomeksi ja englanniksi, www.ais.fi-verkkosivustolla sekä EUROCONTROLin yhteiseurooppalaisen AIS-järjestelmän (European AIS Database, EAD) PAMS-kirjastossa (Published AIP Management System). EAD:n palvelujen käyttö tapahtuu asiakkaan ja EAD:n välisen sopimuksen perusteella. Lisätietoja löydät täältä.

Fintraffic ANS pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa.

Tietojen alkuperä

Raakatiedon toimittajat (lentoaseman pitäjät, viranomaiset, yritykset, yhteisöt jne.) ovat velvollisia välittämään julkaisuvelvollisuuden alaiset ilmailutiedot AIS-palvelun tarjoajalle. AIS-palvelun tarjoaja vastaa tiedon laadun ja eheyden säilyttämisestä julkaisuprosessin aikana. Alkuperäisen tiedon oikeellisuudesta vastaa kuitenkin aina raakatiedon toimittaja.

Palaute

Toimintamme kehittämiseksi kaikki palaute on tervetullutta: havaitut virheet tai puutteet sekä kysymykset, mielipiteet ja kehitysehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen ais@fintraffic.fi tai www.ais.fi-verkkosivuston palautelomakkeella.

Tekijänoikeus (Copyright)

Suomen ilmailutiedotustuotteiden tekijänoikeuden omistaa Fintraffic ANS. Kartoilla käytetyn pohja-aineiston (tiestö, vesistö, taajamat jne.) tekijänoikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille. Näitä koskevat julkaisuluvat on esitetty kohdassa AIP GEN 3.2.

Ilmailutiedotustuotteet ovat ilman eri veloitusta ja sopimusta käytettävissä mm. jatkojalostukseen ja tutkimukseen. Tuotteiden jälleenmyynti sellaisenaan ei ole sallittua ilman eri sopimusta.

Vastuu

Fintraffic ANS vastaa palvelun tuottamisessa aiheutuneista välittömistä vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan Fintraffic ANS:n tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä. Fintraffic ANS ei vastaa palvelun tuottamisessa aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä puhtaista varallisuusvahingoista tai vahingoista, joita Fintraffic ANS ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Vahingonkorvausta on vaadittava Fintraffic ANS:lta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.